Vergunning aanvragen aquacultuurproductiebedrijven

Als u een aquacultuurproductiebedrijf hebt dan moet u in het bezit zijn van een vergunning die de NVWA namens de minister aan u verleend. Het gaat om viskwekerijen en kweekgebieden van weekdieren.

Kosten vergunning

Welke kosten zijn verbonden aan de vergunning vindt u op de pagina Tarieven NVWA.

Controle NVWA

De NVWA bezoekt uw bedrijf om te beoordelen of het aan de vergunningsvoorwaarden voldoet. Voldoet uw bedrijf dan verleent de NVWA de vergunning aan u. Deze vergunning is geldig zolang uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet.

Reden verplichte vergunning bedrijven

Om goed toezicht te houden is het voor de NVWA belangrijk te weten welke risico's er bij bedrijven zijn op het gebied van voedselveiligheid, diergezondheid of dierenwelzijn. Daarom moeten bedrijven in specifieke gevallen erkenningen, registraties, vergunningen, ontheffingen of toestemmingen aanvragen bij de NVWA.

Vergunningsvoorwaarden

In artikel 5 van Richtlijn 2006/88/EG (geïmplementeerd in artikel 2.1.5 van de Regeling aquacultuur zijn vergunningsvoorwaarden vastgesteld.

De vergunningsvoorwaarden op een rij

  1. Afhankelijk van de activiteit moet u als aquacultuurproductiebedrijf goede hygiënemethodes toepassen om de 'insleep' en verspreiding van ziekten te voorkomen.
  2. In alle kwekerijen en kweekgebieden van weekdieren moet u een programma voor de bewaking van de diergezondheid toepassen. Het programma moet u afstemmen op het productietype en baseren op risico's.
  3. Als aquacultuurproductiebedrijf moet u een register bijhouden met de volgende gegevens:
    - Alle verplaatsingen van aquacultuurdieren en producten daarvan naar en van de kwekerij of het kweekgebied van weekdieren. Dit zodanig dat het traceren van de plaatsen van oorsprong en bestemming is gewaarborgd.
    - Het sterftecijfer in iedere epizoötiologische eenheid (groep waterdieren met ongeveer hetzelfde risico), al naar gelang van het productietype.
    - De resultaten van het op het bedrijf toegepaste op risico's gebaseerd programma voor de bewaking van de diergezondheid.
  4. Hebt u een aquacultuurproductiebedrijf dan moet u een systeem hanteren waaruit blijkt dat u aan de bovengenoemde eisen van punt 1, 2 en 3 voldoet.

Overzicht vergunninghoudende aquacultuurproductiebedrijven

Om artikel 6 van Richtlijn 2006/88/EG geïmplementeerd in artikel 2.2.1 van de Regeling aquacultuur uit te voeren, moeten de lidstaten een register van aquacultuurproductiebedrijven opstellen en openbaar maken.