Bij attractietoestel met technische tekortkomingen

Situatie 1

Tekortkomingen met acuut en onmiddellijk gevaar 

In deze situatie past de NVWA inspecteur de volgende sanctie toe:

  • boeterapport (art. 15 lid 1 WAS)
  • beschikking met directe verzegelen (art. 30 WW) + aanbrengen merk van afkeur (MvA, o.g.v. art. 27 WW)

Verbreking van de verzegeling is een economisch delict, hiervoor wordt een proces-verbaal (PV) opgemaakt. In overleg met de officier van justitie (OvJ) kan het attractietoestel in beslag worden genomen.

Motivatie

  • de veiligheid is niet gewaarborgd
  • het gevaar doet zich direct voor
  • grote kans op ernstig letsel aan 1 of meerdere personen;
  • ernstig risico
  • boeterapport wordt opgemaakt vanwege de overtreding

Situatie 2

Tekortkomingen zonder acuut gevaar                               

Beschikking:

  • met eis tot herstel of behandeling
  • met aankondiging tot aanbrengen van het merk van afkeuring (MvA, art. 27 WW)
  • termijn na dagtekening standaard 4 weken, maximaal 8 weken bij onveilig gedrag exploitant