Bij het opheffen van een beschikking

Volgens het Specifiek interventiebeleid productveiligheid wordt de buitengebruikstelling opgeheven als:

  • het gevaar is weggenomen
  • de buitengebruikstelling ongegrond is gebleken
  • de in artikel 7 voorgeschreven keurings- of beoordelingsprocedures zijn gevolgd

Als de eis tot herstel of behandeling is opgevolgd of een certificaat van goedkeuring alsnog is verkregen, wordt:

  • Het eventueel aangebrachte Merk van afkeuring/de verzegeling door de NVWA binnen maximaal 3 werkdagen (zo mogelijk sneller) verwijderd.
  • De buitengebruikstelling opgeheven. De opheffing van de buitengebruikstelling gebeurt schriftelijk.

Meer informatie

  • Specifiek interventiebeleid productveiligheid (pagina Interventiebeleid NVWA)
  • Specifiek interventiebeleid attractietoestellen kermissen (pagina Interventiebeleid NVWA)