Bij niet-aantoonbare veilige staat via logboek of actueel dossier

Wettelijk kader: art. 11, art. 14 lid 2, art. 16 Warenwet attractie- en speeltoestellen (WAS).

In deze situatie past de NVWA inspecteur de volgende sanctie toe:

  • er wordt een schriftelijke waarschuwing (SW) gegeven
  • binnen 3 maanden herinspectie + nalevingshulp
  • bij herhaling opschalen naar boeterapport