Bij onveilige bediening en gebruik door exploitant

Situatie 1

Door handelen van de exploitant ontstaat een omkeerbare technische tekortkoming

In deze situatie past de NVWA inspecteur de volgende sanctie toe:

 • Schriftelijke waarschuwing (SW) voor het handelen in strijd met art. 15 lid 1 WAS jo. Art 3a WAS
 • Als bij herinspectie de situatie onveranderd is of slechts deels opgelost dan volgt een boeterapport.
 • Herinspectietermijn afhankelijk van risico (hoog risico = minimaal 4 weken, laag risico = maximaal 8 weken).

 Motivatie

 • Vaak gaat het om bijvoorbeeld een aardlekschakelaar met verkeerd ingestelde variabele uitschakelwaarde, aanpassing in plc-besturing, overbruggen veiligheidsvoorziening, plaatsen verkeerde bordjes lengteaanduiding, et cetera.
  • Optreden door beschikking en eventueel daarop volgend MvA is niet effectief omdat probleem veelal direct opgelost kan worden
  • De exploitant wordt met alleen een beschikking niet gemotiveerd om zijn onveilige gedrag aan te passen.

Situatie 2

Gevaarlijke situatie door onveilige exploitatie van een technisch veilige attractie 

Wettelijk kader: art. 15 lid 1 jo art 3a WAS. 

In deze situatie past de NVWA inspecteur de volgende sanctie toe:

 • Boeterapport op grond van artikel 15, lid 1, van het WAS jo. Artikel 3a WAS.

 Waar gaat het om:

 • Gedragingen van de exploitant of degene die handelt onder diens verantwoordelijkheid die invloed hebben op de (on)veiligheid van het attractietoestel.
 • Het oorzakelijk verband tussen de gedragingen en de (on)veiligheid van het toestel moet worden aangetoond.

Situatie 3

Gevaarlijke situatie door onveilige exploitatie van een technisch veilige attractie

Wettelijk kader: art. 15 lid 1 jo art 3a WAS .

In deze situatie past de NVWA inspecteur de volgende sanctie toe:

 • Proces-verbaal pro justitia op grond van art. 15, lid 1 jo. Artikel 3a WAS.  

Het gaat hierbij om opzettelijk of roekeloos handelen waardoor er een direct gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de mens ontstaat.

Situatie 4

Onveilige exploitatie van een technisch veilige attractie met als gevolg (ernstig) letsel of dood van gebruikers

Wettelijk kader: art. 15 lid 1 jo art 3a WAS.

In deze situatie past de NVWA inspecteur de volgende sanctie toe:

 • De NVWA maakt een PV van bevindingen op, recherche van politie voert het verdere strafrechtelijke onderzoek uit. 

Waar gaat het om:

 • Verboden gedragingen hebben al geleid tot lichamelijk letsel door schuld (artikel 308 Sr.) of dood door schuld (artikel 307 Sr.), de officier van justitie is leider van het onderzoek en diens instructies dienen door de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) te worden opgevolgd.