Inspectieresultaten attractietoestellen

Sinds 2007 past de NVWA geïntegreerd toezicht toe bij attractieparken door een team van controleurs vanuit diverse disciplines (productveiligheid, horeca).

Inspectiebevindingen, zowel positieve als negatieve, worden via een inspectierapport teruggekoppeld. Afhankelijk van de eventuele corrigerende acties die door de ondernemer worden ondernomen én de hercontroleresultaten wordt de toezichtfrequentie bepaald. Een attractiepark wordt op basis hiervan een kleurcode toegekend:

  • Groen = beperkt toezicht
  • Oranje = standaard toezicht
  • Rood = intensief toezicht

Toezicht attractieparken 2014

Van de 27 parken die in 2014 zijn gecontroleerd staan er 9 onder beperkt toezicht, hetzelfde aantal als in het jaar er voor. Dat houdt in dat ze op alle onderdelen voldoende scoren en dat er in volgende jaren geen inspectie wordt uitgevoerd.

17 attractieparken staan voor de veiligheid van attractie- en speeltoestellen onder standaard toezicht van de NVWA, en 1 staat onder intensief toezicht.

In 2014 zijn 3 parken die onder beperkt toezicht stonden weer volledig geïnspecteerd (nadat dat gedurende 3 jaar achterwege was gelaten); als gevolg daarvan zal 1 park de komende jaren voor productveiligheid weer onder het standaard toezicht vallen.

Toezicht attractieparken 2010 tot en met 2013

Uit de meerjarenrapportage over de 29 attractieparken blijkt dat het aantal parken waarbij de NVWA vertrouwen heeft in het risicomanagementsysteem is gestegen van 1 in 2008 naar 10 in 2013. Hierdoor is het veiligheidsniveau verhoogd en zijn deze 10 bedrijven in beperkt toezicht geplaatst (kleurcode groen), waardoor de toezichtlast voor deze attractieparken aanzienlijk is verlaagd.