Regels platforms en hijskranen om personen op te hijsen

Hijskranen mogen sinds 1 januari 2013 alleen worden gebruikt voor het recreatief hijsen van platforms met personen, als de (type) kraan en het platform als combinatie zijn goedgekeurd door een AKI.

Deze combinatie wordt gezien als een attractietoestel zoals bedoeld in het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS).

Het gaat om platforms, cabines, bungeejumpkooien en bakken met personen die voor feesten, concerten, diners, loungebars et cetera worden opgehesen.

Eisen aan kraan en platform voor bouwers en keuringsinstellingen

Het platform moet onder andere worden omgebouwd naar een uitwisselbaar uitrustingsstuk dat voldoet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van bijlage I hoofdstuk 6 van de Europese Machinerichtlijn geldend voor verwisselbare uitrustingsstukken.

In de praktijk betekent dat onder andere dat:

  • Het platform niet langer meer mag worden opgehangen aan de haak (originele lastdrager) van een kraan maar voorzien moet zijn van een vast hijsblok dat onderdeel is van het platform zelf.
  • De kraan moet voldoen aan de wetgeving voor hijskranen (Machinerichtlijn) en jaarlijks zijn goedgekeurd door een keuringsinstantie bevoegd voor het keuren van kranen.
  • De kraan zo moet zijn ingericht dat deze door de AKI geschikt is bevonden voor het hijsen van platforms met personen. Bijvoorbeeld door een reminrichting en ontruimingsmogelijkheden.

Bedrijven actief op kermissen en evenementen

Bedrijven die actief zijn op kermissen en evenementen mogen uitsluitend hijskranen en platforms gebruiken die samen als 1 attractietoestel zijn goedgekeurd door een AKI en ook periodiek zijn gekeurd.

Gemeenten

Krijgt u als gemeente de vraag een vergunning af te geven voor het opstellen en in gebruik nemen van een hijskraan waarmee een platform met personen wordt gehesen? Vraagt u dan de aanvrager een goedkeuringscertificaat te overleggen waaruit blijkt dat het op te stellen type kraan in combinatie met het te gebruiken type platform is goedgekeurd door een AKI.

Hijskraanverhuurbedrijven

Krijgt u de vraag om een hijskraan te verhuren die platforms met personen op moet hijsen? En is het type kraan, in combinatie met het platform niet goedgekeurd door een AKI? Dan adviseert de NVWA u dringend en conform de richtlijnen van de Vereniging Verticaal Transport (VVT) de kraan niet te leveren. 

Wat doen de NVWA en de Nederlandse Arbeidsinspectie?

De NVWA gaat na of er een geldig (her)keuringscertificaat is. Kan dit niet worden getoond dan leveren de opstelling en de ingebruikname van de combinatie een overtreding op van zowel het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS) als de Arbo-wetgeving. De NVWA en de Nederlande Arbeidsinspectie treden handhavend op, onder andere door stillegging en verzegeling van de combinatie.