De NVWA inspecteert of babylotions en –crèmes voldoen aan de veiligheidseisen en geen verboden parabenen bevatten. We controleren of producenten claims als 'vrij van parabenen' juist gebruiken.

Voor babycrème en babylotion zijn maximum gehaltes vastgesteld voor toegestane conserveermiddelen,  waaronder methylparabeen en ethylparabeen. In cosmeticaproducten die niet worden afgespoeld en bedoeld zijn voor gebruik in het luiergebied bij kinderen jonger dan 3 jaar mogen de conserveermiddelen propylparabeen en butylparabeen niet aanwezig zijn. Deze parabenen zijn niet verboden voor gebruik buiten het luiergebied. Op het product moet dan wel de waarschuwing ‘Niet gebruiken in het luiergebied’ staan.

Meld onveilig product bij NVWA via 0900-03 88

(gebruikelijke belkosten)

Risico's

Wetenschappers hebben vastgesteld dat parabenen mogelijk hormoonverstorend zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft hiervoor de volgende definitie: 'Een stof wordt als hormoonverstorend aangemerkt als deze het functioneren van het hormoonsysteem zodanig beïnvloedt dat als gevolg daarvan een ongewenst gezondheidseffect wordt veroorzaakt in het individu, of zijn/haar nageslacht.'

Inspectieresultaten

In 2016 heeft de NVWA 76 lotions en crèmes voor baby's onderzocht op de aanwezigheid van parabenen. Ook is beoordeeld of het etiket en/of de verpakking aan de verplichtingen voldoet en is gekeken of claims als 'vrij van parabenen' juist worden gebruikt.

Zie ook