Jaaroverzicht beschermde dieren en planten 2019

In 2019 voerde de NVWA rond de 450 inspecties uit naar de handel in beschermde dieren en planten en hun producten. De NVWA voerde naast reguliere inspecties en opsporingsonderzoeken ook controles uit bij beurzen, antiquairs in het Amsterdamse Spiegelkwartier en houders van bijzondere reptielensoorten. Ook trad zij op tijdens de internationale INTERPOL-actie ‘Thunderball’.

Werkwijze

In 2019 voerde de NVWA rond de 450 inspecties uit op handel in beschermde dieren en planten en hun producten. Ongeveer 315 daarvan waren controleverzoeken in opdracht van RVO.nl. Deze werden ingesteld naar aanleiding van een aanvraag voor een EU-certificaat of vergunning of een ontheffing in het kader van de wet natuurbescherming. In 48% van de gevallen werden hierbij geen overtredingen geconstateerd, de overige eventuele overtredingen handelde RVO.nl af in het bestuursrecht. Voor 1 overtreding werd een proces-verbaal opgemaakt ten behoeve van het Openbaar Ministerie.

De overige controles werden uitgevoerd naar aanleiding van een verzoek van een medehandhaver, een binnengekomen melding, of op basis van een project van de NVWA. In 70% van de gevallen was er bij dit soort controles geen overtreding geconstateerd of was deze makkelijk ter plekke te herstellen.  

De NVWA voerde naast reguliere inspecties en opsporingsonderzoeken ook controles uit bij beurzen. Ook nam de NVWA samen met de handhavingspartners deel aan de internationale INTERPOL-operatie ‘Thunderball’.

Afdoeningen 2019
Beschermde planten en dieren; handel en bezit 133 inspecties
Akkoord 94
Bestuurlijke boete ingeval overtreding Wet dieren 1
Proces verbaal ten behoeve van het OM 16
Rapportage bestuursorgaan RVO  13
Waarschuwingsbrief NVWA 9

Projecten

In 2019 is er een project uitgevoerd om de legale herkomst van bijzondere reptielensoorten bij particulieren te controleren. Van de 10 gecontroleerde adressen bleek de helft niet met bewijs aan te kunnen tonen dat alle dieren legaal verkregen waren.

Acties

Afgelopen jaar is de Vogelmarkt in Zwolle 2 keer bezocht. Bij controles tijdens beide bezoeken zijn vogels in beslag genomen. Tijdens de Verzamelaarsbeurs in Utrecht zijn er ook controles uitgevoerd, waarbij 3 processen verbaal zijn opgemaakt. Daarnaast zijn er op de Reptielenbeurs in Houten controles geweest en enkele overtredingen aangetroffen op het gebied van welzijn, administratieve voorschriften en handel in beschermde dieren. Er vond ook een controle plaats op de Reptielenbeurs in Hilversum. Hier zijn geen overtredingen geconstateerd.

Samen met de Politie is er een controle geweest van 9 antiekwinkels in het Amsterdamse Spiegelkwartier. Bij 4 winkels werd ivoor aangetroffen waarvan de legale herkomst niet aangetoond kon worden, hiervoor is proces verbaal opgemaakt.

INTERPOL CITES-actie ‘Thunderball’

Zoals ook in voorgaande jaren het geval was, is in 2019 een internationale INTERPOL-actie opgezet om CITES-overtredingen op te sporen en onder de aandacht van het publiek te brengen. De ‘Thunderball’ actie was de 3e in de reeks ‘Thunder’-acties, na ‘Thunderbird’ (2017) en ‘Thunderstorm’ (2018). Het Ministerie van LNV, de NVWA (domein Natuur), RVO.nl, Douane, het OM en de politie hebben hierbij gezamenlijk opgetreden tegen de illegale handel in beschermde planten en dieren. De actie richtte zich met name op het verscherpen van controles en bracht de campagne van Meld Misdaad Anoniem om ‘wildlife crime’ te melden opnieuw onder de aandacht. Aan deze actie deden 109 landen mee en de actie leidde wereldwijd tot meer dan 582 arrestaties van stropers, illegale houtkappers, tussenhandelaren en andere betrokkenen in de handel in beschermde dieren en planten. In Nederland zijn onder andere een opgezette steur en buizerd, 500 wolfsmelkplanten (Euphorbia guentheri), 118 paar pythonleren schoenen, een horlogebandje van varanenhuid, en een levende Moorse landschildpad in beslag genomen.

In beslag- en bewaringnames en afdoeningen

Tijdens inspecties kunnen dieren en planten en producten in beslag of bewaring worden genomen. Tijdens overige acties in 2019 waren dit onder andere:

  • een levende bruine kapucijnaap en gewoon penseelaapje
  • 15,6 ton Dalbergia-hout
  • 16 ivoren voorwerpen, variërend in formaat van snijwerken tot hele slagtanden
  • 9 voorwerpen gemaakt van de hoorn van neushoorns
  • meer dan 80 levende inheems gestroopte vogels en bijbehorende vangmiddelen
  • 8 levende papegaaien
  • 13 levende reptielen
  • 28 geprepareerde dieren
  • 31,5 Kg cosmeticaproducten met daarin Aloe ferox
  • 1 gitaar gemaakt van Dalbergia latifolia

Deze dieren en producten zijn overgedragen aan de afdeling ‘In beslag genomen goederen’ van de RVO.nl.