Melden overtredingen handel dieren en planten

De NVWA inspecteert de handel in beschermde plant- en diersoorten. De provincies handhaven overtredingen met inheemse dieren en planten.

Inheemse dieren en planten: melden overtredingen

Handhaving van overtredingen met inheemse dieren en planten wordt vanaf 1 januari 2017 door de provincies uitgevoerd. Zij geven ook vergunningen en ontheffingen af.

U moet bij de provincie of de Omgevingsdienst meldingen doen over inheemse soortbescherming, zoals:

  • vernielen van nesten en holen
  • vangen en doden van beschermde dieren
  • maaien van beschermde planten
  • jacht
  • beheer en schadebestrijding
  • stroperij en
  • kap

Direct melden bij provincie

De provincies handhaven overtredingen met inheemse dieren en planten. Meld overtredingen direct bij de betreffende provincie: