56 steuren in bewaring genomen

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 56 steuren in bewaring genomen bij een bedrijf dat handelt in koikarpers en steuren. Steuren zijn een bedreigde diersoort en zijn beschermd op basis van het CITES-verdrag. Dit betekent dat de dieren alleen mogen worden verhandeld en gehouden als aangetoond kan worden dat de dieren op een legale manier zijn verkregen.

Omdat de handelaar in de provincie Zuid-Holland de legaliteit van 56 steuren niet kon aantonen zijn de dieren in bewaring genomen en overgebracht naar een gespecialiseerde dierenopvang. Steuren worden vaak gehouden voor de productie van kaviaar.

Visnet met steur
©NVWA

CITES

De NVWA controleerde de handelaar in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). RVO.nl is verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke handhaving van de CITES-regelgeving en geeft de benodigde vergunningen af. CITES is de afkorting van Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna en is het verdrag dat de internationale handel in bedreigde diersoorten en plantensoorten reguleert en indien nodig verbiedt.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).