NVWA intensiveert controles op handel in ivoor

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) start met intensieve controles bij beroepsmatige verkopers van (voorwerpen van) ivoor als antiquairs en veilinghuizen. In Nederland zijn de afgelopen jaren de regels rondom de handel in ivoor verscherpt. Ivoor mag alleen verhandeld, geruild of weggegeven worden met een ontheffing in de vorm van een EU-certificaat. Er geldt een uitzondering voor antiek ivoor. Dat moet dan wel bewerkt zijn en aantoonbaar legaal zijn verkregen voor 3 maart 1947. Dit kan een aanbieder aantonen met een deskundigenverklaring.

Ook particulieren bieden regelmatig ivoor aan. Dit doen zij bijvoorbeeld op verkoopsites. Voor particulieren gelden dezelfde regels als voor bedrijven. De NVWA kan daarom ook inspecties uitvoeren bij particulieren die ivoor te koop aanbieden.

Aanbieders geïnformeerd

Regelmatig treft de NVWA ivoor aan waarvan de aanbieder de legaliteit niet kan aantonen. Om ervoor te zorgen dat aanbieders op de hoogte zijn van de geldende wet- en regelgeving heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vorig jaar oktober een voorlichtingsdag gehouden. Tijdens deze dag heeft RVO.nl de regels rondom de handel in ivoor toegelicht aan veilinghuizen, antiquairs en andere geïnteresseerden. Ook is aangekondigd dat de NVWA in 2020 de controles intensiveert. Inspecteurs van de NVWA hebben een presentatie gegeven over wat zij controleren en hoe zij dat doen.

Vereisten deskundigenverklaring

Met een verklaring van een deskundige kan een verkoper aantonen dat het antieke ivoor dat hij aanbiedt ook echt antiek is. Aan zo’n verklaring zijn eisen gesteld. Zo moet de deskundige aantoonbaar deskundig zijn, het ivoor fysiek onderzocht hebben en uitgebreid motiveren waarom hij concludeert dat het ivoor antiek is.

CITES

Olifanten worden met uitsterven bedreigd. Dit komt grotendeels door stroperij voor ivoor. De Afrikaanse olifanten (Loxodonta africana en Loxodonta cyclotis) en de Aziatische olifant (Elephas maximus) zijn daarom streng beschermde dieren. Dat is vastgelegd in de CITES-basisverordening, die de handel in beschermde dieren en planten reguleert. Tegen overtreding van de CITES-regelgeving wordt strafrechtelijk opgetreden.

Inleverpunt CITES-producten

Wanneer u in het bezit bent van ivoor of andere producten van beschermde dier- of plantensoorten waarvan u de legale herkomst niet kan of wil aantonen, dan kunt u deze anoniem inleveren in de speciale CITES-inleverbak bij RVO.nl in Den Haag. Op de website van RVO.nl kunt u ook meer informatie vinden over het verkrijgen van een EU-certificaat en de vereisten van een deskundigenverklaring.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.