Beoordeling van EFSA evaluatie over fipronil uit 2006

In het kader van een NVWA handhavingstraject is fipronil aangetroffen in eieren en bestaat
de mogelijkheid dat fipronil wordt aangetroffen in vlees van leghennen. Leghennen
en eieren zijn mogelijk blootgesteld aan producten die fipronil bevatten als werkzame
stof tegen bloedluis. Naar aanleiding hiervan brengt BuRO (NVWA) een advies uit en baseert
de risicobeoordeling op de informatie uit het EFSA Scientific Report (2006).