Alles over fipronil in eieren

Zomer 2017 heeft de NVWA een aantal pluimveebedrijven geblokkeerd omdat het verboden middel fipronil was aangetroffen in eieren. Fipronil dat werd gebruikt voor het bestrijden van bloedluis is niet toegestaan in de pluimveesector.

Tot eind september stonden op de site van de NVWA uitgebreide lijsten met codes van eieren waarin fipronil was aangetroffen. De codes van de eieren zijn verwijderd zodra de houdbaarheidsdatum (de zogenoemde THT-datum) was verstreken. De NVWA controleert regelmatig steekproefsgewijs eieren in de detailhandel op fipronil. Wanneer eieren met fipronil worden aangetroffen, is het bedrijfsleven verantwoordelijk om deze uit het handelskanaal te halen. De NVWA ziet erop toe dat het bedrijfsleven deze verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk oppakt.

Zie ook