Alles over fipronil in eieren

Zomer 2017 heeft de NVWA een aantal pluimveebedrijven geblokkeerd omdat het verboden middel fipronil was aangetroffen in eieren. Fipronil dat werd gebruikt voor het bestrijden van bloedluis is niet toegestaan in de pluimveesector.

De NVWA controleert regelmatig steekproefsgewijs eieren in de detailhandel op fipronil. Wanneer eieren met fipronil worden aangetroffen, is het bedrijfsleven verantwoordelijk om deze uit het handelskanaal te halen. De NVWA ziet erop toe dat het bedrijfsleven deze verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk oppakt.

Norm fipronil in eieren

Wat is de norm voor fipronil in eieren?