Lijst met eicodes van eieren met fipronil

U kunt de eieren in uw koelkast controleren op basis van onderstaande codes.


 

Ieder ei bevat een eicode. Deze is gestempeld op het ei. Aan de hand van de 5 cijfers kunt u uw eieren controleren. Op de plaats van een X kan elk cijfer staan.

Tot voor kort stonden hier op de site van de NVWA uitgebreide lijsten met codes van eieren waarin fipronil was aangetroffen. Lijst 1 bestond uit één eicode waarvoor de NVWA een publiekswaarschuwing heeft uitgedaan waarin werd geadviseerd  deze eieren niet te eten. Lijst 2 bevatte eicodes waarvan werd geadviseerd deze niet door kinderen te laten eten en lijst 3 bevatte eicodes van bedrijven waar fipronil in lage dosering was aangetroffen. Met behulp van deze eicodes kon u als consument de eieren in uw koelkast controleren op eventuele aanwezigheid van fipronil.

Omdat de houdbaarheidsdatum van heel veel eieren die op de lijsten stonden (de zogenoemde THT-datum) inmiddels ruim verstreken is, en het niet aannemelijk is dat er nog eieren met deze eicodes in omloop zijn, is het niet langer zinvol om al deze eicodes op de site te laten staan. Bovendien wekten de lange lijsten van eicodes de indruk dat er nog veel eieren met fipronil te koop zouden zijn, terwijl dat niet het geval is. Daarom is besloten om de eicodes waarvan de THT-datum verstreken is van de site te halen. Daardoor staan er nu geen eicodes meer op de lijst.

Lijst Nederlandse eicodes van eieren waarvan wordt geadviseerd deze niet door kinderen te laten eten

Laatst geactualiseerd op 29 september 2017 16.30 uur


laatste 3 eicodes van lijst verwijderd