Resultaten monitoring eieren op fipronil in de retail

Sinds aan het licht kwam dat eieren op een deel van de pluimveehouderijen in Nederland het verboden middel fipronil bevatten, onderzoekt de NVWA regelmatig eieren in supermarkten en andere winkels op fipronil. Dit gebeurt door middel van het nemen van een steekproef van eieren.

Op dit moment worden elke 4 weken ruim 100 monsters van elk 12 eieren genomen op verschillende locaties. Tot op heden zijn er in deze monitoring geen eieren met een zodanig fipronilgehalte aangetroffen dat deze een acuut gevaar voor de volksgezondheid zouden opleveren. Wel werden in een aantal van deze eieren fipronil-waarden aangetroffen die weliswaar onder de acute referentiewaarde (ARfD) van 0,72 mg/kg blijven, maar die boven de maximale residu-limiet (MRL), dus ≥ 0,005 mg/kg, uitkomen. Ook eieren met fipronil-waarden onder de acute referentiewaarde maar boven de MRL mogen niet in de handel worden gebracht.

Sinds eind juli 2017 moet elk bedrijf dat met eieren werkt of eieren verwerkt fipronil als mogelijk gevaar onderkennen. Ze moeten nagaan of de beheersmaatregelen die ze hebben genomen afdoende zijn om dit gevaar te elimineren of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Dit betekent dat deze bedrijven zelf moeten controleren en er op moeten toezien dat zij geen eieren of eiproducten met fipronil boven de MRL in de handel brengen. Wanneer de NVWA eieren met fipronil-waarden boven de MRL bij de retail aantreft, worden de pluimveehouder, de supermarkt en het eierpakstation hierover per brief geïnformeerd. In deze brief wijst de NVWA de pluimveehouder, de supermarkt en het eierpakstation op hun verantwoordelijkheden bij het op de markt brengen van eieren met fipronil-waarden boven de MRL. De bedrijven moeten direct actie ondernemen en dergelijke partijen eieren van de markt halen. Zij moeten dit vervolgens melden aan de NVWA. De NVWA houdt hier toezicht op.

Onderzoeksresultaten monitoring eieren op fipronil 2019 Aantal monsters per 4 weken
WeekBoven 0,01 mg per kg maar onder acute referentie waarde (0,72 mg per kg)Tussen 0,005 en 0,01 mg per kgGeen fipronil aangetoond
30097
701111
110061
150099
190099
Brontabel als csv (195 bytes)
Onderzoeksresultaten monitoring eieren op fipronil 2018 Aantal monsters per 3 weken
WeekBoven 0,01 mg per kg maar onder acute referentie waarde (0,72 mg per kg)Tussen 0,005 en 0,01 mg per kgGeen fipronil aangetoond
11479
221599
30885
41496
537124
608111
713105
807101
903112
101393
110178
1201133
130392
150099
170197
201490
2302105
2600103
290483
320193
350197
3900100
430191
470179
510176
Brontabel als csv (414 bytes)
Onderzoeksresultaten monitoring eieren op fipronil vanaf eind juli 2017 Aantal monsters per week in 2017
WeekBoven 0,01 mg per kg maar onder acute referentie waarde (0,72 mg per kg)Tussen 0,005 en 0,01 mg per kgGeen fipronil aangetoond
3032785
3118682
3253102
3321178
342881
351653
3621083
374984
3821677
3951098
4031374
412584
4221498
430673
448979
4541463
4651471
4751382
484684
493960
5011592
513695
week

NB In bovenstaande tabel zijn de onderzoeksresultaten van de monitoring vanaf eind juli 2017 weergegeven. Een deel van de eieren waarin fipronil is aangetroffen komt uit Polen. In de weken 42, 44 en 48 zijn 4 Poolse eieren aangetroffen die een relatief hoger fipronilgehalte hadden, namelijk variërend van 0,092 tot 0,16 mg/kg. De NVWA informeert de Poolse autoriteiten hierover via het RASFF info systeem.

Brontabel als csv (402 bytes)