Verbetering voedselveiligheid door geleerde lessen Fipronil

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport, VWS) en minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LNV) hebben vandaag het Actieplan Voedselveiligheid aan de Tweede Kamer aangeboden. Het plan bevat maatregelen om de voedselveiligheid verder te verbeteren en volgt in reactie op de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager. Deze commissie onderzocht welke lessen geleerd moeten worden uit het Fipronil-incident in de zomer van 2017. Veel verbeteringen zijn inmiddels al in de praktijk toegepast.

NVWA medewerker onderzoekt eieren in het laboratorium
©NVWA

Bedrijven in de eierketen (broederijen, pluimveebedrijven, pakstations en bedrijven die eieren verwerken in voedsel), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de ministeries van VWS en LNV werken gezamenlijk aan maatregelen voor het verder verbeteren van de voedselveiligheid. Dit betekent onder andere de versterking van de zelfregulering door de voedselketen, het sneller reageren op signalen van overschrijdingen en fraude door de NVWA en verbeterde samenwerking bij de aanpak van een voedselveiligheidsincident of -crisis.

Minister Bruins: "Met het Actieplan Voedselveiligheid zijn al veel verbeteringen in gang gezet. Hiermee laten de bedrijven in de eierketen, de NVWA en de ministeries zien dat de lessons learned ter harte worden genomen. De ministeries en de eiersector hebben de crisishandboeken geactualiseerd, om effectiever te kunnen ingrijpen bij een incident. En áls er dan een incident is, dan moeten wij als overheid daarover eenduidig communiceren. Verder plannen we in 2019 een gezamenlijke crisisoefening van de eiersector en overheid. Zo zorgen wij er samen voor dat de voedselveiligheid naar een nog hoger niveau gaat."

Minister Schouten: "De aanpak met de eierketen verdient navolging. Vanuit de ministeries zullen wij alle dierlijke en plantaardige sectoren vragen het voorbeeld van de eiersector te volgen en de borging van de voedselveiligheid in hun sectoren te toetsen en zo nodig aan te scherpen".

Lees het hele bericht op Rijksoverheid.nl