Wat zijn de afzetmogelijkheden voor bedrijven (UBN) die (gedeeltelijk) geblokkeerd zijn (geweest)?

Dat hangt af van de situatie op uw bedrijf (UBN) en de bestemming:

Bedrijfssituatie/bestemming  

Nederland Intraverkeer Derde landen
Geblokkeerde bedrijven      
Afvoer niet aan de orde Nee Nee Nee
Gedeeltelijk vrijgegeven bedrijven      
Afzet consumptie-eieren Ja Ja Afhankelijk van eisen ontvangende land
Afzet vlees van vrijgegeven dieren Ja Ja Afhankelijk van eisen ontvangende land
Afzet levende dieren en producten Ja Nee Nee
Volledig vrijgegeven bedrijven      
Afzet consumptie-eieren van vrijgegeven dieren Ja Ja Afhankelijk van eisen ontvangende land
Afzet vlees van vrijgegeven dieren Ja Ja Afhankelijk van eisen ontvangende land
Afzet levende dieren en producten Ja Ja Afhankelijk van eisen ontvangende land

Het is in principe aan uzelf zelf om na te gaan of het derde land waarnaar u wilt exporteren het vlees wil hebben en welke garanties worden gevraagd. Rol van de NVWA is dan om de gevraagde garanties na te gaan en zo mogelijk een exportcertificaat af te geven.

De NVWA zoekt op dit moment de mogelijkheden uit voor export naar die derde landen waar het meeste vlees heen gaat. Als daar meer informatie over komt, vullen we de tabel aan.

Terug naar

vragen en antwoorden geblokkeerde bedrijven