offline Mijn bedrijf bestaat uit een pluimveehouderij en een pakstation. Zijn beide onderdelen geblokkeerd?

Als u kunt aantonen dat u bij het pakstation uitsluitend gestempelde eieren van andere niet geblokkeerde bedrijven ontvangt, de bedrijfsvoering volledig gescheiden is en u de traceerbaarheid van de stromen kunt aantonen, wordt het onderdeel pakstation niet geblokkeerd. De Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) houdt hierop toezicht.

Terug naar

vragen en antwoorden geblokkeerde bedrijven