De NVWA heeft de blokkade voor mest in enkele of alle stallen van een UBN opgeheven. Wat moet ik doen met de voorraad verontreinigde mest die nog aanwezig is?

Onder bepaalde voorwaarden kan conforme mest die in een mestopslag of op een hoop ligt opgeslagen en is gescheiden van de verontreinigde mest worden vrijgegeven. Raadpleeg hiervoor het 'Kanalisatie protocol voorraad bemonstering vrije mest (scenario 3)’ op de website van Avined.

Terug naar

vragen en antwoorden geblokkeerde bedrijven