Waar kan ik een contra-expertise laten uitvoeren op positieve monsters van mijn bedrijf?

Een contra-expertise is een onderzoek dat door het bedrijf aangevraagd kan worden op een officieel NVWA-monster.

De NVWA neemt bij elke monstername 2 monsters. 1 monster wordt gebruikt voor de directe analyse door het NVWA-laboratorium. Het 2e monster ligt verzegeld bij de NVWA en kan op aanvraag van het bedrijf voor contra-expertise worden gebruikt.

Voor het aanvragen van een contra-expertise moet u een verzoek sturen naar de NVWA via het formulier vragen geblokkeerde bedrijven. Bij dit verzoek moet u aangeven dat u een contra-expertise wilt, onder vermelding van:

  • naam, adres en e-mailadres aanvrager
  • nummer van het monster(s)
  • laboratorium waar het monster onderzocht moet worden

De NVWA zal uw verzoek tot contra-expertise bevestigen per e-mail. U ontvangt binnen 48 uur na aanvraag een reactie van de NVWA.

Als de uitslag van de contra-expertise afwijkt van de NVWA-uitslag leidt dit niet tot een ander oordeel van de NVWA. In dit geval zal dit leiden tot een herinspectie op het bedrijf.

Terug naar

vragen en antwoorden geblokkeerde bedrijven