Ik wil eieren, mest of kippen afvoeren van mijn bedrijf, wat moet ik doen?

Als u eieren, mest of pluimvee wilt afvoeren van uw bedrijf dan moet u 2 dingen doen.

  1. Neem contact op met Rendac (eieren, pluimvee of mest) of BMC (mest). De laatste via telefoonnummer (0499) 32 04 00. Vraag om een afvoerdatum.
  2. Vraag toestemming voor de afvoer bij de NVWA via het formulier eenmalige afvoer bij blokkade. Vermeld in dit formulier de afvoerdatum.

Let op

Om het document in behandeling te kunnen nemen, moet het volledig en naar waarheid zijn ingevuld. U ontvangt van de NVWA zo spoedig mogelijk een officieel bericht. De NVWA houdt steekproefsgewijs toezicht op de afvoer.

Terug naar

vragen en antwoorden geblokkeerde bedrijven