Mag ik eieren boven MRL in de handel brengen?

Voor het blokkeren van stallen / bedrijven moet de NVWA er zeker van zijn dat de gemeten gehaltes fipronil in de eieren onmiskenbaar (en (juridisch) onbetwistbaar) boven de Maximale Residu Limiet (MRL) liggen. De MRL voor fipronil in eieren is 0,005 mg/kg. De analysemethode voor het meten van het fipronilgehalte in eieren heeft echter een bepaalde meetonzekerheid. Deze meetonzekerheid is EU breed vastgesteld op 50%, tenzij op het analysecertificaat een lagere meetonzekerheid wordt gerapporteerd. De NVWA moet voor het blokkeren van stallen / bedrijven rekening houden met dezeĀ  meetonzekerheid. Dit betekent dat stallen / bedrijven pas door de NVWA geblokkeerd worden wanneer het analyseresultaat boven de 0,010 mg/kg is.

Pluimveehouders hebben de verantwoordelijkheid om zeker te weten dat levensmiddelen altijd voldoen aan de wetgeving. Pluimveehouders zouden daarom eigenlijk de meetonzekerheid moeten optellen bij het analyseresultaat, als extra veiligheidsmarge. In de praktijk vraagt de NVWA dit echter niet van pluimveehouders. Pluimveehouders mogen en moeten uitgaan van de MRL (0,005 mg/kg).

Met andere woorden: eieren met een fipronilgehalte van 0,005 mg/kg of hoger mogen niet in de handel gebracht worden. Dat geldt ook als de eieren afkomstig zijn uit een stal die door de NVWA is vrijgegeven. Let op deze eieren zijn categorie 1 materiaal en mogen alleen naar Rendac afgevoerd worden.

Terug naar

vragen en antwoorden geblokkeerde bedrijven