Hoe beoordeelt de NVWA analyseresultaten van monsters voor officiële controles?

Onderstaande tekst heeft betrekking op de analyseresultaten van monsters die door NVWA zelf zijn genomen en geanalyseerd in het kader van officiële controles.

De door Europa (verordening (EU) nr. 1127/2014 van de Commissie) vastgestelde MRL voor fipronil in eieren en in pluimveevlees bedraagt 0,005 mg/kg. In een leidraad over analysemethoden voor residuen van bestrijdingsmiddelen, dat gepubliceerd is op de website van de Europese Commmissie, staat dat bij officiële controles rekening moet worden gehouden met de meetonzekerheid. In deze leidraad wordt een standaard meetonzekerheid vastgesteld van 50%.

In de praktijk betekent dit dat de NVWA een monster als niet conform (boven de MRL) beoordeelt als de analyseresultaten voor fipronil in monsters voor officiële controle hoger zijn dan 0,010 mg/kg. Immers, alleen dan is de NVWA er zeker van (rekening houdend met 50% meetonzekerheid) dat het gehalte fipronil boven 0.005 mg/kg ligt.

Terug naar

vragen en antwoorden geblokkeerde bedrijven