Mag pluimveemest waarin fipronil zit worden gemengd met gewone mest (homogeniseren) totdat de concentratie fipronil onder de norm zit?

Mestvoorraden die onder de fipronilnorm zitten, mogen geborgd worden afgevoerd via de reguliere route. Daarvoor heeft de sector een protocol opgesteld. Als er via dit protocol wordt gewerkt, kan bedrijfseigen mest waarin fipronil zit worden vermengd (gehomogeniseerd) met bedrijfseigen gewone mest.

Terug naar

vragen en antwoorden geblokkeerde bedrijven