Wat moet ik doen voor vrijgave van mijn bedrijf?

Voor uw mogelijkheden en verplichtingen ten aanzien van de geblokkeerde UBN (of UBN's)/kipnummers zijn onderstaande stroomschema's gemaakt.

Toelichting bij de stroomschema’s

Bedrijven met meerdere UBN's

Blokkering van bedrijven in het kader van fipronil is door de NVWA op bedrijfsniveau gedaan. Het kan echter voorkomen dat onder 1 bedrijf meerdere UBN's vallen.

Opknippen bedrijven met meerdere UBN's

De NVWA heeft een 'opknipprocedure' opgesteld om over te gaan naar een blokkering op UBN-niveau. Een bedrijf kan gebruik maken van deze procedure indien een UBN uitsluitend conforme uitslagen van monstername i.h.k.v. fipronil heeft. U komt alleen voor opknippen in aanmerking als er op alle UBN's monsters zijn genomen en de uitslagen bekend zijn.

Wat moet u doen?

Stuur uw verzoek aan NVWA-ICB via het formulier vragen geblokkeerde bedrijven.

In uw verzoek moet u het volgende opnemen:

  • Een plattegrond van uw stallen. Op deze plattegrond moeten de nummers van alle stallen van uw bedrijf staan. Een plattegrond van uw stallocaties kunt u bijvoorbeeld met google maps satelliet downloaden, maar u mag ook een (bouw)tekening aanleveren.

  • Een verklaring van welke UBN's er onder uw bedrijf vallen. U moet deze verklaring ondertekenen.

Vervolg blokkering en vrijgave op UBN-niveau

Nadat u het formulier hebt ingestuurd krijgt u van de NVWA de reactie of en zo ja welke UBN's dan vrijgegeven kunnen worden. De overige, bij het bedrijf behorende, UBN's waarbij de fipronil-waarden nog niet conform zijn, blijven geblokkeerd.

Terug naar

vragen en antwoorden geblokkeerde bedrijven