Wat is de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in mest?

De norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest is door het ministerie van Economische Zaken vastgesteld op lager dan 0,005 milligram per kilo mest (dit is hetzelfde als lager dan 5 microgram). Rekening houdend met meetonzekerheden betekent dit dat alle kippenmest met een gehalte fipronil gelijk aan of boven 0,010 milligram per kilo mest moet worden afgevoerd en verbrand.

Terug naar

vragen en antwoorden geblokkeerde bedrijven