Wat is de norm voor fipronil in eieren?

De maximale residulimiet (MRL) voor fipronil op basis van de pesticiderichtlijn (verordening (EG) nr. 396/2005), is 0,005 mg/kg voor eieren. Dit is de productnorm. Eieren met een hoger gehalte mogen niet in het handelskanaal komen en worden dan ook teruggehaald.

Om de kans op gezondheidseffecten te kunnen beoordelen gebruiken de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de European Food Safety Authority (EFSA) vaak 2 toxicologische grenswaarden de ARfD en de ADI.

Een overschrijding van een grenswaarde betekent dat op basis van de huidige wetenschappelijke kennis een risico voor de consument niet uit te sluiten is. Dit hoeft niet automatisch te betekenen dat er ook daadwerkelijk gezondheidseffecten optreden.

Er wordt gewerkt met de Acute Referentie Dosis (ARfD). Deze toxicologische grenswaarde geeft aan hoeveel een persoon in een korte periode binnen mag krijgen zonder dat er gezondheidsrisico's optreden. De grenswaarde voor acute toxiciteit (ARfD) is 0.009 mg fipronil per kg lichaamsgewicht. Dit komt overeen met:

  • 0.54 mg fipronil voor een volwassene van 60 kg
  • 0.14 mg fipronil voor een kind van 15 kg

De Acceptabele Dagelijkse Inname (ADI) geeft de maximale hoeveelheid van een stof weer die levenslang, iedere dag geconsumeerd kan worden zonder dat er effecten op de gezondheid optreden. In 2006 heeft EFSA voor fipronil een ADI opgesteld van 0.0002 mg/kg lichaamsgewicht (1). Dit komt overeen met:

  • 0.012 mg fipronil per dag voor een volwassene van 60 kg
  • 0.003 mg fipronil per dag voor een kind van 15 kg