Wat is het risico van biociden?

Biociden bevatten giftige stoffen en zijn specifiek geselecteerd voor het organisme dat ze moeten bestrijden. Omdat de mens en andere levende wezens in het milieu ook organismen zijn, kunnen deze stoffen ook indirect schadelijke effecten hebben op de gezondheid van mens en dier en op het milieu. Verkeerd gebruik vergroot de schadelijke effecten op de gezondheid van mens en dier en op het milieu.