Afbeelding en toelichting tijdelijke werkwijze proces “Import Veterinaire VK partijen”

Voorlopige werkwijze in verband met de Brexit voor het proces Import Veterinaire VK partijen.