Voorlopige werkwijze aanvraag veterinaire certificaten voor dierlijke producten door CoA ivm Brexit

Dit werkvoorschrift beschrijft de voorlopige werkwijze voor certificering van vlees, vleesproducten, vis, visproducten, diervoeders, verwerkte mest en overige dierlijke (bij)producten naar het Verenigd Koninkrijk.

Voor exporten waarvoor nog geen certificaat vereist is door het VK kan het voor bedrijven wel wenselijk zijn om de export toch te voorzien van een exportcertificaat. Hiervoor is de volgende voorlopige werkwijze opgesteld waarbij geen fysieke handtekening en stempel van een dierenarts nodig is.