Exporteren dieren en dierlijke producten naar Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021

Exporteert u levende dieren zoals schapen of producten van dierlijke oorsprong zoals vis of worst naar Engeland of een ander land in het Verenigd Koninkrijk? Dan moet u vanaf 1 oktober 2021 een exportcertificaat, ook wel veterinair gezondheidscertificaat geheten, met uw zending meesturen. De NVWA geeft deze certificaten af. Wij leggen hieronder uit hoe u deze exportcertificaten regelt.

Hoe regelt u exportcertificaten?

U regelt exportcertificaten als volgt:

Stap 1 Vraag eerst eHerkenning aan

eHerkenning is een digitaal identificatiemiddel, vergelijkbaar met DigiD.

Stap 2 Vraag vervolgens een klantnummer aan bij de NVWA

Hier heeft u eHerkenning voor nodig. U kunt bij ons een klantnummer aanvragen (formulier).

Stap 3 Vraag inloggegevens aan voor e-CertNL

U kunt bij ons inloggegevens aanvragen voor e-CertNL.

Stap 4 Registreer uw bedrijf bij de NVWA voor exportcertificering naar GB (verplicht)

Elk bedrijf dat naar het Verenigd Koninkrijk (hierna GB) wil exporteren, moet zich vooraf registreren in e-CertNL, een Nederlands exportsysteem. Dit gaat als volgt:

1. Vul een basisprotocol in

U moet een basisprotocol invullen voor de productsoort die u naar het GB exporteert. Deze protocollen vindt u als bijlage bij de NVWA-instructies bij het bindende certificaat die per productsoort op de NVWA-website komen te staan. Deze NVWA-instructies en dus ook de basisprotocollen worden stapsgewijs 1 voor 1 gepubliceerd in onze Exportassistent.

Ik kan geen basisprotocol vinden

Kunt u geen basisprotocol vinden bij ons op de website? Dat betekent dat het gezondheidscertificaat voor uw product in e-CertNL nog niet gereed is. Download dan het juiste model gezondheidscertificaat voor het product dat u wilt exporteren van de website van gov.uk. Of neem contact op met uw brancheorganisatie. Als u geen lid bent, mail het dan naar ons.

Let op

Kies in de Exportassistent en in e-CertNL voor het land Groot Brittannië of Verenigd Koninkrijk (u kunt niet voor Engeland kiezen).

2. Mail ons het ingevulde basisprotocol

Heeft u het basisprotocol ingevuld? Mail het dan naar ons. De NVWA doet een administratieve check op het basisprotocol. Wij voeren vervolgens een systeeminspectie uit op uw bedrijf. Dat doen we op basis van het basisprotocol dat u heeft ingevuld.

3. Wij registreren uw bedrijf in e-CertNL

Is deze inspectie zonder bevindingen afgerond? Dan registreren wij uw bedrijf in e-CertNL voor de productsoort die u naar GB wilt exporteren. Heeft u geen registratie? Dan krijgt u geen exportcertificaat. U krijgt een bevestiging van de registratie.

Stap 5 Vraag exportcertificaten aan

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u exportcertificaten aanvragen via e-CertNL. U vraagt ze in 2 stappen aan. Dat is anders dan u gewend bent voor andere land-product combinaties. De 2 stappen zijn:

  1. Geef uiterlijk om 08.00 uur op de dag voorafgaand aan de verlading via e-CertNL aan welk product u gaat exporteren, wat de laadlocatie is en wat het tijdstip van laden is.
  2. Maak de aanvraag compleet in e-CertNL uiterlijk op het door u aangegeven tijdstip van laden. Dat betekent dat u alle gegevens heeft ingevuld die de NVWA vraagt, met uitzondering van de zogenaamde ‘last minute’ gegevens.

De NVWA voert op de aanvraag en op de zending administratieve en fysieke steekproeven uit voordat we het certificaat verstrekken. Het is nog niet duidelijk hoe u het certificaat krijgt, elektronisch, op papier of anders. Hierover is de EU nog in gesprek met het GB.

Ik exporteer zuivel

Exporteert u zuivel naar het GB? Neem dan contact op met brancheorganisatie COKZ over de procedure die u moet volgen.

Groepage vervoer

Bij veel kleine zendingen van verschillende afzenders is groepage vervoer mogelijk. Dat voorkomt vertraging als transportgegevens pas laat in het proces bekend zijn. Lees meer hierover bij Groepage vervoer naar Verenigd Koninkrijk.

Mijn zending dierlijke producten komt retour uit het VK

Het kan gebeuren dat uw exportzending dierlijke producten terugkomt uit het VK, bijvoorbeeld omdat uw zending niet voldoet aan de eisen van het VK. Omdat het VK geen deel meer uitmaakt van de EU, kunnen voor zo’n retourzending – ook wel 'wederinvoer' of 're-entry' – strenge regels gelden. Voorkom vertraging en regel daarom een algemeen certificaat als een gezondheidscertificaat (health certificate) niet verplicht is in het VK. Hoe dit exact zit leest u bij wat als uw zending retour komt uit het Verenigd Koninkrijk?

Ik gebruik houten pallets

Als u houten pallets gebruikt, laat ze dan eerst laten behandelen in het GB voordat u ze weer meeneemt naar de EU. Meer informatie vindt u bij Verpakkingshout bij import en export na 1 januari 2021.

Work in progress

Wij helpen u om te voldoen aan de formaliteiten die Engeland eist bij import van producten uit Nederland. Daarom hebben we als NVWA onze processen veranderd voor export naar Engeland en blijven we dat ook doen.

Eisen van het Verenigd Koninkrijk voor invoer van dieren en dierlijke producten

De operationele eisen die het Verenigd Koninkrijk gaat stellen aan de buitengrenscontroles zijn bekend. U vindt ze op GOV.UK in het Border Operating Model (BOM).

Het BOM geeft aan dat de buitengrenscontroles in 3 stadia ingeregeld worden. Deze 3 stadia zijn:

Per stadium worden bepaalde verplichtingen voor specifieke productgroepen van kracht. In het BOM zijn deze stadia terug te vinden in het betreffende hoofdstuk.

Mogelijk stelt het VK nog aanvullende eisen aan de (bouwtechnische) inrichting van bedrijven en aan productiewijzen. Deze eisen zijn nog niet bekend. U moet in ieder geval voldoen aan de EU-eisen. U moet bijvoorbeeld voldoen aan de eis dat u een voedselveiligheidssysteem heeft dat gebaseerd is op de HACCP-systematiek.

Bij binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk moet u rekening houden met ingangscontroles door de douane en de bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk op speciaal voor dat doel ingerichte faciliteiten aan de grens. Dat geldt voor levende dieren en dierlijke producten. In het BOM is aangegeven hoe en waar de ingangscontroles ingeregeld worden. Vanaf 1 januari of 1 maart 2022 (afhankelijk van het product) worden veterinaire zendingen alleen via een zogenaamde Border Control Post (BCP) tot het VK toegelaten.

Verenigd Koninkrijk na Brexit een ‘derde land’

Het VK heeft de EU verlaten en is nu een zogeheten 'derde land'. Voor export naar derde landen gelden andere regels dan voor export naar EU-landen. Hoe zit dat? EU-landen die onderling handelen, kunnen dat zonder beperkingen doen. Er is vrij verkeer van goederen. Bedrijven hoeven niets speciaals te regelen. Er gelden alleen de regels van het intraverkeer.

Het wordt anders als een EU-land handel drijft met een land buiten de EU, een derde land dus. Landen buiten de EU stellen eigen regels op voor de producten die het land binnenkomen. De autoriteiten van het land van herkomst (de NVWA) moeten controleren of exportzendingen voldoen aan de eisen die het ontvangende land stelt. Er is dus geen sprake meer van intraverkeer, maar van export. De controles vinden plaats bij het bedrijf dat exporteert of op speciaal daarvoor aangewezen locaties.

Vraag en antwoord

Vlees exporteren

Wilt u zelf meer controle op exportcertificering voor vlees, vleesproducten en huiden? Dan kunt u mogelijk op termijn een exportkanalisatiesysteem ( EKS) invoeren.

Meer weten?

Bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met uw brancheorganisatie. Hou ook de website van de NVWA om de gaten. Daar vindt u alle actuele informatie. Bijvoorbeeld over hoe u exportcertificaten krijgt (elektronisch, op papier of anders). U kunt ook contact opnemen met het klantcontactcentrum van de NVWA.

Tips voor exporteurs

Bedrijven die dieren en dierlijke producten willen exporteren naar het Verenigd Koninkrijk kunnen het volgende doen nu het VK niet mee bij de EU hoort.

  • vraag uw branchevereniging om hulp
  • informeer bij collegabedrijven naar hun ervaringen met export naar landen buiten de EU en naar het VK in het bijzonder
  • zoek contact met uw Britse klanten
  • informeer bij de Douane wat er is veranderd
  • hou rekening met exportcertificering door de NVWA
  • bezoek de site van de Britse overheid GOV.UK. Daar vindt u richtlijnen voor Britse bedrijven die dieren of dierlijke producten importeren (Guidance)
  • lees op GOV.UK ook over het Border Operating Model (BOM) dat gaat over de operationele eisen die het Verenigd Koninkrijk gaat stellen aan de buitengrenscontroles.