Exporteren dieren en dierlijke producten naar Verenigd Koninkrijk na Brexit

De NVWA legt uit wat het voor uw bedrijfsvoering betekent als u ná Brexit, dat wil zeggen ná het aflopen van de overgangsperiode 31 december 2020, dieren en dierlijke producten exporteert naar het Verenigd Koninkrijk. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Om u voor te bereiden op de Brexit na deze periode geven wij onderstaande informatie en algemene tips.

De informatie op deze webpagina geldt voor de export van:

  • levende dieren en levende producten (sperma, embryo’s en broedeieren)
  • producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis, zuivel, eieren en dierlijke bijproducten)
  • diervoeders (en hooi en stro)

Direct regelen

  • vraag toegang aan tot e-CertNL
  • vraag eHerkenning aan om in te loggen in e-CertNL
  • vraag EKS aan bij de NVWA (voor vlees en vleesproducten)

Verenigd Koninkrijk na Brexit een ‘derde land’

Als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, dan wordt het een zogeheten ‘derde land’. Voor export naar derde landen gelden andere regels dan voor export naar EU-landen. Hoe zit dat? EU-landen die onderling handelen, kunnen dat zonder beperkingen doen. Er is vrij verkeer van goederen. Bedrijven hoeven niets speciaals te regelen. Er gelden alleen de regels van het intraverkeer.

Het wordt anders als een EU-land handel drijft met een land buiten de EU, een derde land dus. Landen buiten de EU stellen eigen regels op voor de producten die het land binnenkomen. De autoriteiten van het land van herkomst (de NVWA) moeten controleren of exportzendingen voldoen aan de eisen die het ontvangende land stelt. Er is dus geen sprake meer van intraverkeer, maar van export. De controles vinden plaats bij het bedrijf dat exporteert of op speciaal daarvoor aangewezen locaties.

Veranderingen voor exporteurs die handelen met het Verenigd Koninkrijk

De Brexit betekent voor uw handel dat u pas kunt exporteren naar het Verenigd Koninkrijk als de NVWA uw zending heeft gecontroleerd. En wij kunnen pas controleren nadat u bij ons speciale exportdocumenten, zogeheten exportcertificaten heeft aangevraagd via de applicatie e-CertNL.

Meld minimaal 2 à 3 dagen voor export (afhankelijk van de soort export) bij de NVWA aan wat u van plan bent te exporteren. U moet uw export dus van tevoren goed plannen. Bovendien krijgt u te maken met ingangscontroles door de Britse autoriteiten. Hou er ook rekening mee dat aan exportcertificaten en NVWA-controles kosten zijn verbonden.

Hoe moet ik exportcertificaten aanvragen?

U vraagt exportcertificaten bij de NVWA aan via de applicatie e-CertNL. Exportcertificaten worden vervolgens opgemaakt en vervaardigd door de afdeling Certificeren op Afstand (CoA) van de NVWA.

Vormen van certificering bij export

Er zijn 2 vormen van certificering bij export:

  1. bindende certificaten
  2. verzoekcertificering (publieke en private)

Eisen van het Verenigd Koninkrijk voor invoer van dieren en dierlijke producten

Op dit moment is nog niet bekend welke eisen het Verenigd Koninkrijk stelt aan Nederlandse bedrijven. Naar verwachting worden die eisen duidelijk nadat de onderhandelingen tussen Europa en de Britten zijn afgerond.

Sommige derde landen stellen bijvoorbeeld ook aanvullende eisen aan de (bouwtechnische) inrichting van bedrijven en aan productiewijzen. In ieder geval moet u voldoen aan de EU-eisen, zoals bijvoorbeeld de eis dat u een voedselveiligheidssysteem heeft dat gebaseerd is op de HACCP-systematiek.

Bij binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk moet u rekening houden met ingangscontroles door de douane en de bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk op speciaal voor dat doel ingerichte faciliteiten aan de grens. Dat geldt vooral voor dierlijke producten.

Vraag en antwoord

Na Brexit heeft u wellicht een exportcertificaat nodig bij export naar het VK.