Exporteren dierlijke producten naar Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2022

Exporteert u producten van dierlijke oorsprong zoals vis of worst naar Engeland of een ander land in het Verenigd Koninkrijk? Dan moet u vanaf 1 januari 2022 een vooraankondiging (prenotificatie) doen van uw zending. Bovendien moet u vanaf 1 juli 2022 ook een exportcertificaat met uw zending meesturen. Dit heet ook wel een veterinair gezondheidscertificaat. De NVWA geeft deze certificaten af. Wij leggen hieronder uit hoe u deze exportcertificaten regelt.

Actueel: VK stelt importcontroles uit

Het VK heeft haar importcontroles van dierlijke producten uitgesteld. Dat betekent voor Nederlandse exporteurs het volgende:

Periode Veranderingen

Tot en met 31 december 2021

Er verandert niets
1 januari 2022 tot 1 juli 2022 Vooraankondiging nodig
Vanaf 1 juli 2022 Vooraankondiging nodig
Exportcertificaat nodig
Via Grenscontrolepost (BCP) VK in

Tot en met 31 december 2021

Er verandert niets tot en met 31 december 2021. Het is dus ook niet meer nodig om al vanaf 1 oktober 2021 een exportcertificaat mee te sturen met uw exportzendingen naar het VK.

1 januari 2022 tot 1 juli 2022

Er gaat iets veranderen vanaf 1 januari 2022. U moet een vooraankondiging doen van uw exportzending naar het VK via het systeem IPAFFS. Kijk voor meer informatie op de website van de Britse overheid (gov.uk) onder Import of products, animals, food and feed system (IPAFFS).

Vanaf 1 juli 2022

Er komt nog iets bij. U moet niet alleen een vooraankondiging doen via IPAFFS, maar u moet ook een exportcertificaat meesturen met uw zending. Bovendien moet uw zending via een Grenscontrolepost (BCP) binnenkomen in het VK. Het VK heeft deze grenscontroleposten aangewezen. U krijgt dan te maken met documenten-, identiteits- en materiële controles (DOM-controles)

Hoe regelt u exportcertificaten?

Work in progress

Wij helpen u om te voldoen aan de formaliteiten die Engeland eist bij import van producten uit Nederland. Daarom hebben we als NVWA onze processen veranderd voor export naar Engeland en blijven we dat ook doen.

Eisen van het Verenigd Koninkrijk voor invoer van dieren en dierlijke producten

De operationele eisen die het Verenigd Koninkrijk gaat stellen aan de buitengrenscontroles zijn bekend. U vindt ze op GOV.UK in het Border Operating Model (BOM).

Per stadium worden bepaalde verplichtingen voor specifieke productgroepen van kracht. In het BOM zijn deze stadia terug te vinden in het betreffende hoofdstuk.

Mogelijk stelt het VK nog aanvullende eisen aan de (bouwtechnische) inrichting van bedrijven en aan productiewijzen. Deze eisen zijn nog niet bekend. U moet in ieder geval voldoen aan de EU-eisen. U moet bijvoorbeeld voldoen aan de eis dat u een voedselveiligheidssysteem heeft dat gebaseerd is op de HACCP-systematiek.

Bij binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk moet u rekening houden met ingangscontroles door de douane en de bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk op speciaal voor dat doel ingerichte faciliteiten aan de grens. Dat geldt voor levende dieren en dierlijke producten. In het BOM is aangegeven hoe en waar de ingangscontroles ingeregeld worden. Vanaf 1 januari 2022 worden veterinaire zendingen alleen via een zogenaamde Border Control Post (BCP) tot het VK toegelaten. Het VK wijst deze BCP's aan.

Verenigd Koninkrijk na Brexit een 'derde land'

Het VK heeft de EU verlaten en is nu een zogeheten 'derde land'. Voor export naar derde landen gelden andere regels dan voor export naar EU-landen. Hoe zit dat? EU-landen die onderling handelen, kunnen dat zonder beperkingen doen. Er is vrij verkeer van goederen. Bedrijven hoeven niets speciaals te regelen. Er gelden alleen de regels van het intraverkeer.

Het wordt anders als een EU-land handel drijft met een land buiten de EU, een derde land dus. Landen buiten de EU stellen eigen regels op voor de producten die het land binnenkomen. De autoriteiten van het land van herkomst (de NVWA) moeten controleren of exportzendingen voldoen aan de eisen die het ontvangende land stelt. Er is dus geen sprake meer van intraverkeer, maar van export. De controles vinden plaats bij het bedrijf dat exporteert of op speciaal daarvoor aangewezen locaties.

Vraag en antwoord

Vlees exporteren

Wilt u zelf meer controle op exportcertificering voor vlees, vleesproducten en huiden? Dan kunt u mogelijk op termijn een exportkanalisatiesysteem ( EKS) invoeren.

Meer weten?

Bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met uw brancheorganisatie. Hou ook de website van de NVWA om de gaten. Daar vindt u alle actuele informatie. Bijvoorbeeld over hoe u exportcertificaten krijgt (elektronisch, op papier of anders). U kunt ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA.

Tips voor exporteurs

Bedrijven die dieren en dierlijke producten willen exporteren naar het Verenigd Koninkrijk kunnen het volgende doen nu het VK niet mee bij de EU hoort.

  • vraag uw branchevereniging om hulp
  • informeer bij collegabedrijven naar hun ervaringen met export naar landen buiten de EU en naar het VK in het bijzonder
  • zoek contact met uw Britse klanten
  • informeer bij de Douane wat er is veranderd
  • hou rekening met exportcertificering door de NVWA
  • bezoek de site van de Britse overheid GOV.UK. Daar vindt u richtlijnen voor Britse bedrijven die dieren of dierlijke producten importeren (Guidance)
  • lees op GOV.UK ook over het Border Operating Model (BOM) dat gaat over de operationele eisen die het Verenigd Koninkrijk gaat stellen aan de buitengrenscontroles.