Exporteren dierlijke producten naar Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2022

Het VK heeft op 28 april 2022 haar importcontroles van dierlijke producten opnieuw uitgesteld en een nieuwe versie van haar Border Operating Model gepubliceerd. Exporteert u producten van dierlijke oorsprong (zoals vis of worst) naar Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland), de Kanaaleilanden of het eiland Man? Dan moet u vanaf eind 2023 een exportcertificaat meesturen met uw zending vlees, vleesproducten en dierlijke bijproducten. De NVWA geeft deze certificaten af. Voor export naar Noord Ierland (onderdeel VK) is dit niet nodig, dat valt onder vrij verkeer van goederen.

Gedetailleerde informatie over export van specifieke dierlijke producten naar Groot-Brittannië vindt u in de Exportassistent

Vooraankondiging blijft

De eerder aangekondigde vooraankondiging blijft. U moet vanaf 1 januari 2022 een vooraankondiging doen van uw exportzending naar Groot-Brittannië via het systeem IPAFFS. Kijk voor meer informatie op de website van de Britse overheid (gov.uk) onder Import of products, animals, food and feed system (IPAFFS).

Meer weten?

Bekijk de actuele en volledige versie van het Border Operating Model. Of bekijk op de website van RVO de informatie over exporteren naar het VK: certificeringen voor landbouwproducten.

Groepage vervoer

Bij veel kleine zendingen vlees, vis, vleesproducten of visproducten van verschillende afzenders is groepage vervoer mogelijk. Dat voorkomt vertraging als transportgegevens pas laat in het proces bekend zijn. Lees meer hierover bij Groepage vervoer naar Verenigd Koninkrijk.

Eisen van het Verenigd Koninkrijk voor invoer van dieren en dierlijke producten

De operationele eisen die het Verenigd Koninkrijk gaat stellen aan de buitengrenscontroles zijn bekend. U vindt ze op GOV.UK in het Border Operating Model (BOM).

Per stadium worden bepaalde verplichtingen voor specifieke productgroepen van kracht. In het BOM zijn deze stadia terug te vinden in het betreffende hoofdstuk.

Mogelijk stelt het VK nog aanvullende eisen aan de (bouwtechnische) inrichting van bedrijven en aan productiewijzen. Deze eisen zijn nog niet bekend. U moet in ieder geval voldoen aan de EU-eisen. U moet bijvoorbeeld voldoen aan de eis dat u een voedselveiligheidssysteem heeft dat gebaseerd is op de HACCP-systematiek.

Bij binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk moet u rekening houden met ingangscontroles door de douane en de bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk op speciaal voor dat doel ingerichte faciliteiten aan de grens. Dat geldt voor levende dieren en dierlijke producten. In het BOM is aangegeven hoe en waar de ingangscontroles ingeregeld worden. Vanaf 1 januari 2022 worden veterinaire zendingen alleen via een zogenaamde Border Control Post (BCP) tot het VK toegelaten. Het VK wijst deze BCP's aan.

Exporteren naar Groot-Brittannië - wat is er anders door de Brexit?

Het GB heeft de EU verlaten en is nu een zogeheten 'derde land'. Voor export naar derde landen gelden andere regels dan voor export naar EU-landen. Hoe zit dat? EU-landen die onderling handelen, kunnen dat zonder beperkingen doen. Er is vrij verkeer van goederen. Bedrijven hoeven niets speciaals te regelen. Er gelden alleen de regels van het intraverkeer.

Het wordt anders als een EU-land handel drijft met een land buiten de EU, een derde land dus. Landen buiten de EU stellen eigen regels op voor de producten die het land binnenkomen. De autoriteiten van het land van herkomst (de NVWA) moeten controleren of exportzendingen voldoen aan de eisen die het ontvangende land stelt. Er is dus geen sprake meer van intraverkeer, maar van export. De controles vinden plaats bij het bedrijf dat exporteert of op speciaal daarvoor aangewezen locaties.

Meer weten?

Bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met uw brancheorganisatie. Hou ook de website van de NVWA om de gaten. Daar vindt u alle actuele informatie. Bijvoorbeeld over hoe u exportcertificaten krijgt (elektronisch, op papier of anders). U kunt ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA.

Tips voor exporteurs

Bedrijven die dieren en dierlijke producten willen exporteren naar het Verenigd Koninkrijk kunnen het volgende doen nu het VK niet meer bij de EU hoort.

  • vraag uw branchevereniging om hulp
  • informeer bij collegabedrijven naar hun ervaringen met export naar landen buiten de EU en naar het VK in het bijzonder
  • zoek contact met uw Britse klanten
  • informeer bij de Douane wat er is veranderd
  • hou rekening met exportcertificering door de NVWA
  • bezoek de site van de Britse overheid GOV.UK. Daar vindt u richtlijnen voor Britse bedrijven die dieren of dierlijke producten importeren (Guidance)
  • lees op GOV.UK ook over het Border Operating Model (BOM) dat gaat over de operationele eisen die het Verenigd Koninkrijk gaat stellen aan de buitengrenscontroles.