Tips voor exporteurs om u voor te bereiden op de Brexit

De gevolgen van de Brexit zijn naar verwachting pas duidelijk nadat de onderhandelingen tussen Europa en de Britten zijn afgerond. Toch kunnen bedrijven die dieren en dierlijke producten exporteren naar het Verenigd Koninkrijk zich nu al voorbereiden.

Wat kunt u nu al doen?

  • hou rekening met een harde Brexit zonder handelsakkoord
  • vraag uw branchevereniging om hulp
  • informeer bij collegabedrijven naar hun ervaringen met export naar landen buiten de EU
  • zoek contact met uw Britse klanten
  • doe alvast ervaring op; exporteer een kleine zending naar een land waar geen handelsakkoord mee is afgesloten
  • informeer bij de Douane wat er gaat veranderen
  • hou rekening met exportcertificering door de NVWA