Exporteren niet-veterinaire levensmiddelen naar Verenigd Koninkrijk na Brexit

Wat betekent de Brexit voor Nederlandse bedrijven die niet-veterinaire levensmiddelen exporteren naar het Verenigd Koninkrijk?

Eisen van het Verenigd Koninkrijk bij export

Op dit moment is nog niet bekend welke eisen het Verenigd Koninkrijk stelt aan Nederlandse bedrijven. Naar verwachting worden die eisen pas duidelijk nadat de onderhandelingen tussen Europa en de Britten zijn afgerond.

Situatie vóór Brexit: vrij verkeer van goederen

U mag op dit moment niet-veterinaire levensmiddelen vrij verhandelen binnen de Europese Unie. Er gelden dus geen speciale eisen als u deze levensmiddelen aan het Verenigd Koninkrijk levert.

Lijst hoog-risico-levensmiddelen

Voor bepaalde levensmiddelen uit bepaalde derde landen hanteert de EU een lijst met hoog-risico-levensmiddelen waarvoor extra controles gelden. Met name bepaalde groenten, fruit en noten uit derde landen staan op deze lijst. De NVWA heeft deze lijst opgenomen in IVO, Import Veterinair Online, een systeem waarmee u kunt bepalen of er voor levensmiddelen aanvullende eisen gelden. Het Verenigd Koninkrijk doet tot aan de Brexit mee aan dit systeem van vrij verkeer van goederen en de lijst voor hoog-risico-levensmiddelen.

De meeste importeurs en bedrijven die in deze producten handelen, zijn nu ook al bekend met deze regels.

Verwachte situatie ná de Brexit

De NVWA verwacht dat het Verenigd Koninkrijk ook ná de Brexit de lijst met hoog-risico-levensmiddelen blijft hanteren. Voor het VK is de EU dan ook een derde land geworden. We verwachten niet dat het Verenigd Koninkrijk direct producten uit de EU zal toevoegen aan die lijst. We denken dat omdat het Verenigd Koninkrijk nog niet bezig is om kennis op te bouwen over alle producten die de Europese Unie produceert.

Stuurt u partijen hoog-risico-levensmiddelen vanuit een inspectielocatie in Nederland door naar een inspectielocatie in het VK? Dan moet de locatie in het VK een door de VK goedgekeurde inspectielocatie zijn.

Richtlijnen Britse overheid

In eigen richtlijnen van de Britse overheid voor haar ondernemers geeft het Verenigd Koninkrijk aan dat de risico's niet gelijk veranderen, en er niet direct bij ingang van de Brexit nieuwe controles gepland zijn voor levensmiddelen uit Europese landen, of voor levensmiddelen die al aan de buitengrens van de EU gekeurd zijn.

Logistieke processen

Als u exporteert naar het Verenigd Koninkrijk gaan uw logistieke processen aanzienlijk veranderen. U moet de export vooraf goed plannen. Exporteert u hoog-risico-levensmiddelen naar het Verenigd Koninkrijk, dan moet u na de Brexit de Britten waarschijnlijk laten weten wat u van plan bent te exporteren. Hoe is nu nog niet duidelijk.

Wat kunt u nu al doen?

  • hou rekening met een harde Brexit zonder handelsakkoord
  • vraag uw branchevereniging om hulp
  • informeer bij collegabedrijven naar hun ervaringen met export naar landen buiten de EU
  • zoek contact met uw Britse klanten
  • doe alvast ervaring op; exporteer een kleine zending naar een land waar geen handelsakkoord mee is afgesloten
  • informeer bij de Douane wat er gaat veranderen