Eisen Verenigd Koninkrijk bij export levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong vanuit de EU

Als u levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong naar het Verenigd Koninkrijk exporteert, verandert er tot 1 oktober 2021 in de meeste gevallen niks voor u. Het VK hanteert tot die tijd de eisen die al golden in de EU. Houd er wel rekening mee dat u bepaalde goederen van buiten de EU van te voren aanmeldt als u ze via EU-grond doorvoert naar het VK. Ook kunnen op die levensmiddelen extra controles plaatsvinden aan de grens met het VK.

Welke levensmiddelen moet u vooraf aanmelden bij doorvoer?

Het gaat om een aantal levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die van buiten de EU komen en die u via de EU doorvoert naar het VK. Om welke goederen het precies gaat, leest u in de volgende bijlagen van Uitvoeringsverordening EU 2019/1793:

Hoe meldt u de goederen aan?

Uw importeur in het VK moet de goederen ten minste 1 werkdag voor aankomst in het VK aanmelden via het Britse systeem IPAFFS.

Waarom moet u de goederen aanmelden?

U moet de goederen aanmelden omdat ze bijvoorbeeld een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid.

Ook exportverklaring en certificaat verplicht bij doorvoer

Voor de goederen die u doorvoert en die u moet aanmelden heeft u een exportverklaring en gezondheidscertificaat (health certificate) nodig. U vraagt die aan in het land van herkomst.

Mogelijke controle aan de grens met het VK

Houd er rekening mee dat de autoriteiten in het VK de goederen die u moet aanmelden extra kunnen controleren. Daarbij checken zij of de documenten en certificaten juist zijn ingevuld en aan de eisen voldoen. Ook kunnen zij de zending zelf inspecteren.

Wat verandert er na 1 oktober 2021?

Op dit moment is nog niet bekend wat de precieze exporteisen voor het VK zijn vanaf 1 oktober 2021. Zodra ze wel bekend zijn, informeren wij u daarover.

Waar kan ik de regels die gelden tot 1 oktober nalezen?

De regels die in het VK gelden tot 1 oktober 2021 zijn dezelfde als die gelden in de EU. U vindt ze in Uitvoeringsverordening EU 2019/1793.

Of bekijk het Border Operating Model op GOV.UK.

Daarnaast vindt u ook meer informatie over dit onderwerp op de website van de Food Standards Agency.