Non-foodproducten importeren en exporteren van en naar het VK vanaf 1 januari 2021

Als u non-food-producten van en naar het VK importeert of exporteert, veranderen er een aantal zaken vanaf 1 januari 2021. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die op dit moment bekend zijn.

U wordt importeur in plaats van distributeur

Als u als bedrijf producten uit het VK op de Nederlandse of EU-markt aanbiedt, had u de rol en de verplichtingen van 'distributeur'. Na de brexit verandert die rol in 'importeur'.

Hierbij horen ook de verplichtingen van importeur. U moet bijvoorbeeld technische documentatie van het product kunnen overleggen.

Wat de exacte verplichtingen voor importeurs zijn, is in de specifieke wetgevingen benoemd.

Uitzonderingen

De volgende uitzonderingen gelden:

Keuringsinstanties

Voor keuringsinstanties geldt dat zij de status van Aangemelde instantie, ook wel Notified body, verliezen.

Kijk op de website van de Europese Unie voor het actuele overzicht van aangewezen keuringsinstanties.

Op de website van de NVWA vindt u een overzicht van de aangewezen keuringsinstellingen voor de Nederlandse wetgeving voor attractie- en speeltoestellen.

Chemische stoffen

Als u chemische stoffen produceert of verhandelt, kunt u ook te maken krijgen met wijzigingen voor de Reach-regelgeving. Voor de laatste informatie kijkt u op de website van de ECHA, het Europees agentschap voor chemische stoffen.