Kosten importkeuringen levende dieren en dierlijke producten

De NVWA keurt uw importzendingen bij binnenkomst in de Europese Unie, omdat uw zending moet voldoen aan de eisen die de EU stelt. U betaalt een kostendekkend tarief voor deze importkeuring. De NVWA brengt geen btw in rekening.

Hieronder vindt u de keuringskosten van de NVWA zoals deze in 2019 gelden voor import van levende dieren en dierlijke producten.

Tarieven keuring op weekdagen van 06.00 tot 23.00 uur
Bedrag per kilo 0,01188 euro
Minimumbedrag per partij 71,28 euro
Maximumbedrag per partij 546,48 euro
Tarieven keuring tijdens nacht, weekend of feestdag
Bedrag per kilo 0,01545 euro
Minimumbedrag per partij 92,70 euro
Maximumbedrag per partij 710,70 euro

Deze kosten bestaan uit een tarief per kilogram, waarbij er een minimumbedrag en een maximumbedrag geldt per partij.

Toeslag voor afwijkende keuringstijden

De keuringen vinden plaats op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur. Wilt u een keuring op een ander moment, bijvoorbeeld 's nachts of op zondag? Dat kan, maar dan betaalt u een toeslag: er geldt dan een tarief van 130%.

Het aanvangstijdstip van de keuring van een partij is bepalend voor het tarief. U betaalt geen toeslag als de keuring begint om 22.45 uur en eindigt om 23.15 uur.

Rekenvoorbeeld 1

Een partij vlees van 5.000 kilogram wordt op een maandag om 11.00 uur gekeurd. 5.000 x 0,01188 euro (het tarief per kilo voor een keuring op weekdagen) = 59,40 euro.

Dit bedrag is lager dan het minimumtarief van 71,28 euro per partij. U betaalt voor deze keuring dus het minimumtarief van 71,28 euro.

Rekenvoorbeeld 2

Een partij vlees van 50.000 kilogram wordt op een dinsdagnacht om 23.30 uur gekeurd. 50.000 x 0,01545 euro (het tarief per kilo voor een keuring op afwijkende keuringstijden) = 772,50 euro.

Dit bedrag is hoger dan het maximumtarief van 710,70 euro per partij. U betaalt voor deze keuring dus het maximumtarief van 710,70 euro.

Aanvullende kosten

U kunt te maken krijgen met aanvullende kosten voor bijvoorbeeld:

  • laboratoriumonderzoek
  • quarantainekosten
  • opslag in entrepots
  • transhipment

Deze kosten komen bovenop het tarief per kilogram. Raadpleeg onze site voor deĀ  actuele tarieven aanvullende kosten. De importtarieven vindt u in het document NVWA-tarieven Import. De laboratoriumtarieven vindt u in het document NVWA-tarieven laboratoriumonderzoeken veterinair.

Van wie krijg ik een factuur?

U krijgt van het keurpunt een factuur voor de importkeuring. De NVWA berekent de kosten van de keuring door aan het keurpunt. Het keurpunt zal deze kosten samen met de kosten van het keurpunt in rekening brengen bij de importeur.