Veel voorkomende fouten aan Britse kant

Importeert u dieren en dierlijke producten uit het VK? En worden uw zendingen vertraagd bij aankomst in de EU omdat de documenten niet kloppen? Help uw partners in het VK eenvoudig en wijs ze van tevoren op alle benodigde handelingen om de papieren in orde te maken. Hieronder treft u de zaken waar het veelvoudig fout gaat bij documenten uit het VK.

Op elke bladzijde van het exportcertificaat moet het volgende staan:

 • certificaatnummer
 • handtekening van de certificerende dierenarts of inspecteur
 • officiĆ«le stempel van de autoriteit van het VK
 • paginanummer, wanneer het certificaat uit meerdere bladzijden bestaat. Zo'n reeks bladzijden moet zo genummerd zijn dat duidelijk is dat het om een specifieke bladzijde uit een eindige reeks gaat. Als de inhoud van het document zich herhaalt in meerdere talen, dienen ook de verschillende talen te worden 'doorgenummerd' als zijnde 1 totaal document.

Wanneer er een vervangcertificaat wordt afgegeven, dan moet deze juist verwijzen naar het oorspronkelijke certificaat. Dit betekent dat op het nieuwe certificaat een duidelijke verwijzing moet staan naar het certificaatnummer en de afgiftedatum van het oude certificaat. Het vervangende certificaat heeft een nieuw certificaatnummer en de afgiftedatum is de datum waarop het vervangcertificaat is afgegeven.

Overige zaken waar het nog wel eens mis gaat bij de documenten:

 • Wanneer er een wijziging in het certificaat wordt gedaan, dan moet deze wijziging gestempeld en geparafeerd worden.
 • Het erkenningsnummer moet overeenkomen met het erkenningsnummer wat het VK heeft doorgegeven in het Traces systeem.
 • Vermeld de iso-code van het land bij het erkenningsnummer, wanneer dit niet het VK is.
 • Het land van oorsprong moet juist ingevuld worden in vak I.7. Voor dierlijke producten is dit het land waar de goederen zijn geproduceerd, vervaardigd en/of verpakt (voorzien zijn van het identificatiemerk). Er kan slechts 1 land van oorsprong ingevuld worden in vak I.7. Wanneer er meerdere landen van oorsprong zijn, moet dit apart gecertificeerd worden.
 • De verklaringen in deel II van het certificaat moeten correct worden doorgehaald. Wanneer er geen optie is tot doorhalen, moet de verklaring open blijven staan. Dit gaat vaak fout in de verklaring voor BSE.
 • Er heerst op dit moment vogelgriep in het VK. Voor pluimvee en producten daarvan moet de juiste regiocode in het certificaat worden ingevuld.
 • Het juiste certificaatmodel moet gebruikt worden. Twijfelt u over het juiste certificaatmodel voor het door u te importeren dier of dierlijke product, kijk dan in IVO. Komt u er niet uit, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum.

Documentencontrole

Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van de werkwijze D-controle uit het VK of de tijdelijke werkwijze documentencontrole op kopie in verband met COVID-19:

 • Scan het volledige certificaat in (alle pagina's en niet bijvoorbeeld enkel de Nederlandse versie wanneer er ook een Engels certificaat is afgegeven).
 • Stuur het verzoek naar de juiste postbus.
 • In geval er bij vervangcertificaten gebruik wordt gemaakt van de tijdelijke COVID-19 werkwijze dan moet de certificerende dierenarts of inspecteur het certificaat mailen vanuit een e-mailadres wat op de lijst staat die is gepubliceerd op de website van het VK. Graag het GGB-nummer in het onderwerp van de mail laten vermelden, zodat duidelijk is bij welke zending het nieuwe certificaat hoort.