Importeren planten en plantaardige producten uit Verenigd Koninkrijk na Brexit

De NVWA legt uit wat het voor uw bedrijfsvoering betekent als u ná Brexit, dat wil zeggen ná het aflopen van de overgangsperiode 31 december 2020, planten en plantaardige producten importeert uit het Verenigd Koninkrijk. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Om u voor te bereiden op de Brexit na deze periode geven wij onderstaande informatie en algemene tips.

De informatie op deze webpagina geldt voor de import van planten en plantaardige producten die op de lijst staan van Certificaat- en inspectieplichtige producten bij import.

Direct regelen

Verenigd Koninkrijk na Brexit een 'derde land'

Als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, dan wordt het een zogeheten 'derde land'. Voor import uit derde landen gelden andere regels dan voor import uit EU-landen. Hoe zit dat? EU-landen die onderling handelen, kunnen dat zonder beperkingen doen. Er is vrij verkeer van goederen. Bedrijven hoeven niets speciaals te regelen. Er gelden alleen de regels van het intraverkeer.

Het wordt anders als een EU-land handel drijft met een land buiten de EU, een derde land dus. De EU stelt eigen regels op voor de producten die de EU binnenkomen. De autoriteiten van het land van binnenkomst controleren of importzendingen voldoen aan de eisen die de EU stelt.

Controle is nodig om risico's voor de plantgezondheid te verlagen. Er is dus geen sprake meer van intraverkeer, maar van import. De ingangscontroles worden uitgevoerd door keuringsdiensten en de douane en vinden plaats op speciaal daarvoor ingerichte locaties, zogeheten erkende import inspectielocaties.

Veranderingen voor importeurs die handelen met het Verenigd Koninkrijk

Voor importeurs veranderen er 2 dingen:

  1. Uw Britse leverancier moet de zending laten certificeren
  2. U moet een importkeuring aanvragen

Certificeren

Certificeren houdt in dat bij de importzending voortaan speciale importdocumenten moeten zitten, zogeheten fytosanitaire certificaten. Die verplichting geldt voor bepaalde planten en plantaardige producten. Uw Britse exporteur vraagt deze certificaten aan bij de bevoegde autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk. In de certificaten staat hoe het Verenigd Koninkrijk voldoet aan de importeisen van de EU.

Importkeuring aanvragen

Uw importzending wordt bij invoer in de EU geïnspecteerd door een keuringsdienst. De douane geeft de goederen pas vrij voor het handelsverkeer als deze inspectie is afgerond. Die inspectie kan pas plaatsvinden nadat u een importkeuring heeft aangevraagd in Nederland.

Dat kan elektronisch via het systeem CLIENT-import. U regelt toegang tot CLIENT-import via uw keuringsdienst.

Uw keuringsaanvraag wordt doorgezet naar de desbetreffende keuringsdienst. Importeert u bloembollen? Dan voert BKD de keuring uit. Importeert u verse groenten en fruit? Dan krijgt u te maken met keuringsdienst KCB. De keuringsdiensten werken op honderden erkende inspectielocaties door heel Nederland. U moet betalen voor een importkeuring. Informeer bij de keuringsdiensten naar de tarieven.

Wilt u zelf planten en plantaardige goederen importeren uit het Verenigd Koninkrijk? Vraag dan eHerkenning aan zodat u zich als importeur bij de NVWA kunt melden.

Planning

Hou er in uw planning rekening mee dat dit hele proces van certificering en inspectie een aantal dagen duurt; vanaf de aanvraag van de fytosanitaire certificaten in het Verenigd Koninkrijk tot en met de ingangscontrole in Nederland.

Na Brexit moet u wellicht een importkeuring aanvragen bij de NVWA bij zendingen uit het VK.