Importeren planten en plantaardige producten uit Verenigd Koninkrijk na Brexit

Door Brexit is sinds 1 januari 2021 het importeren van planten en plantaardige producten uit het VK veranderd. Hier leest u wat er voor u als ondernemer verandert en hoe u zich voorbereidt.

De informatie op deze webpagina geldt voor de import van planten en plantaardige producten die op de lijst staan van Certificaat- en inspectieplichtige producten bij import.

Import hooi en stro uit het Verenigd Koninkrijk

Waarop u moet letten als u hooi of stro importeert uit het Verenigd Koninkrijk leest u bij Mag ik na de Brexit hooi en stro invoeren uit het Verenigd Koninkrijk?

Direct regelen

Verenigd Koninkrijk na Brexit een 'derde land'

Het VK heeft de EU verlaten en is nu een zogeheten 'derde land'. Voor import uit derde landen gelden andere regels dan voor import uit EU-landen. Hoe zit dat? EU-landen die onderling handelen, kunnen dat zonder beperkingen doen. Er is vrij verkeer van goederen. Bedrijven hoeven niets speciaals te regelen. Er gelden alleen de regels van het intraverkeer.

Het wordt anders als een EU-land handel drijft met een land buiten de EU, een derde land dus. De EU stelt eigen regels op voor de producten die de EU binnenkomen. De autoriteiten van het land van binnenkomst controleren of importzendingen voldoen aan de eisen die de EU stelt.

Controle is nodig om risico's voor de plantgezondheid te verlagen. Er is dus geen sprake meer van intraverkeer, maar van import. De ingangscontroles worden uitgevoerd door keuringsdiensten en de douane en vinden plaats op speciaal daarvoor ingerichte locaties, zogeheten erkende import inspectielocaties.

Veranderingen voor importeurs die handelen met het Verenigd Koninkrijk

Voor importeurs veranderen er 2 dingen:

  1. Uw Britse leverancier moet de zending laten certificeren
  2. U moet een importkeuring aanvragen

Certificeren

Certificeren houdt in dat bij de importzending voortaan speciale importdocumenten moeten zitten, zogeheten fytosanitaire certificaten. Die verplichting geldt voor bepaalde planten en plantaardige producten. Uw Britse exporteur vraagt deze certificaten aan bij de bevoegde autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk. In de certificaten staat hoe het Verenigd Koninkrijk voldoet aan de importeisen van de EU.

Sinds 1 september 2021 ook elektronisch

Het VK certificeert exportzendingen naar de EU sinds 1 september 2021 ook elektronisch via TRACES (TNT). Het VK gaat steeds meer elektronisch certificeren. Een probleem vormt nog een zending die vanuit het VK via Nederland naar een andere lidstaat gaat. Nederland moet de zending bij de EU-grens controleren en kunnen beschikken over het originele fytosanitair certificaat. Om de import goed te laten verlopen kunt u ervoor zorgen dat de volgende zaken geregeld zijn:

  1. Vermeld ‘certificaatnummer’ en ‘datum van afgifte’ van het fytosanitaire certificaat volledig en correct in CLIENT-import (zie ook hieronder bij Importkeuring aanvragen)
    De NVWA kan via het certificaatnummer en ‘datum afgifte certificaat’ het elektronisch certificaat in TRACES (TNT) opvragen. Belangrijk daarbij is dat de aangever erop let dat het certificaatnummer precies zo wordt overgenomen in het bericht voor CLIENT-import zoals dat ook op het certificaat is vermeld. Bovendien  moet het optionele veld ‘datum afgifte certificaat’ worden ingevuld, anders wordt het certificaat niet gevonden. Zorg er dus voor dat het certificaatnummer en de datum van afgifte volledig en correct worden ingevuld.
  2. Vraag bij uw exporteur in het VK een kopie van het originele certificaat op
    Zorg ervoor dat u, via uw exporteur in het VK, een kopie van het originele certificaat ontvangt. Mocht het elektronische certificaat om een of andere reden niet gevonden kunnen worden, kan op basis van deze kopie de zending worden geïnspecteerd. Vrijgave volgt dan wanneer het origineel beschikbaar is.

Aan het elektronisch certificeren vanuit Nederland naar het VK wordt ook gewerkt. Het streven is om dit in 2023 operationeel te hebben.

Importkeuring aanvragen

Uw importzending wordt bij invoer in de EU geïnspecteerd door een keuringsdienst. De douane geeft de goederen pas vrij voor het handelsverkeer als deze inspectie is afgerond. Die inspectie kan pas plaatsvinden nadat u een importkeuring heeft aangevraagd in Nederland.

Dat kan elektronisch via het systeem CLIENT-import. U regelt toegang tot CLIENT-import via uw keuringsdienst.

Uw keuringsaanvraag wordt doorgezet naar de desbetreffende keuringsdienst. Importeert u bloembollen? Dan voert BKD de keuring uit. Importeert u verse groenten en fruit? Dan krijgt u te maken met keuringsdienst KCB. De keuringsdiensten werken op honderden erkende inspectielocaties door heel Nederland. U moet betalen voor een importkeuring. Informeer bij de keuringsdiensten naar de tarieven.

Wilt u zelf planten en plantaardige goederen importeren uit het Verenigd Koninkrijk? Vraag dan eHerkenning aan zodat u zich als importeur bij de NVWA kunt melden.

Planning

Hou er in uw planning rekening mee dat dit hele proces van certificering en inspectie een aantal dagen duurt; vanaf de aanvraag van de fytosanitaire certificaten in het Verenigd Koninkrijk tot en met de ingangscontrole in Nederland.

Gebruik verpakkingshout bij importzendingen

Als u planten of plantaardige producten uit het VK importeert, gelden ook voor het verpakkingshout regels. Zo moet het hout gemarkeerd zijn volgens de internationale standaard ISPM 15. Waarop u verder moet letten leest u bij Verpakkingshout bij import en export na Brexit.

Na Brexit moet u wellicht een importkeuring aanvragen bij de NVWA bij zendingen uit het VK.