De status van Plant Health Protected Zones na Brexit: waar kunt u rekening mee houden?

Brexit - het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie - heeft gevolgen voor u als handelaar in planten of plantaardige producten. Heeft u bijvoorbeeld afnemers van planten of plantaardige producten in het VK? Dan kunnen u en uw leverancier spoedig te maken krijgen met nieuwe documenteisen.

NVWA inspecteur controleert kar met bloemen
Beeld: ©NVWA

Dit geldt ook voor plantaardig materiaal dat valt onder een beschermde-gebiedenregeling (‘protected zone of zona protecta (PZ'). Zo zijn er aangescherpte EU-maatregelen om tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) of eikenprocessierups te bestrijden. Hierdoor is voor sommige producten een zendingsinspectie in Nederland en/of het plantenpaspoort verplicht. Met dit artikel wordt u geïnformeerd over de mogelijke gevolgen die Brexit voor de PZ-regeling heeft.

Beschermde gebieden: hoe zat het ook al weer?

Als EU-lidstaat wijst het VK een deel van zijn grondgebied aan om het vrij te houden van plantenziekten en/of plagen. Dit betekent dat planten, die mogelijk drager van een ziekte of plaag zijn, uitsluitend onder bepaalde voorwaarden het gebied mogen worden binnengebracht (PZ-producten). Het VK maakt veel gebruik van deze EU-regeling; het land is voor meer dan 20 soorten plantenziekten of -plagen een beschermd gebied. Dit is inclusief Noord-Ierland, het eiland Man en Jersey en de Kanaaleilanden. PZ-producten zoals bijvoorbeeld Begonia en Oleander zijn gevoelig voor tabakswittevlieg en mogen alleen met een geldig PZ-plantenpaspoort worden binnengebracht.

Hoe verandert dit na Brexit?

Na Brexit is het VK geen EU-land meer en komen de beschermde gebieden te vervallen. Daarvoor in de plaats zal het VK eigen eisen gaan stellen aan plantaardig materiaal uit de Europese Unie. Helaas is het momenteel nog onduidelijk welke fytosanitaire eisen het VK gaat stellen aan planten en plantaardige producten, en wat er na Brexit precies gecontroleerd gaat worden. Het Britse parlement past momenteel de wetgeving hier nog op aan. Hierdoor is het nog onduidelijk welke certificerings- en inspectie-eisen de autoriteiten in het VK gaat stellen. Wel moet u er in ieder geval vanuit gaan dat het VK een certificaat verplicht gaat stellen voor PZ-producten.

Hoe bereid ik mij als ondernemer hierop voor?

U moet er rekening mee houden dat na Brexit een groot deel van uw planten en/of plantaardige producten bestemd voor klanten in het VK na Brexit gecertificeerd moeten worden. Bent u reeds bekend met het aanvragen van fytosanitaire certificaten? Die vraagt u aan in een van de modulen van CLIENT-export. Hiervoor heeft u een e-Cert-account nodig. U kunt onderstaand stappenplan volgen om dit aan te vragen.

  1. Schrijf u in bij de KvK.
  2. Vraag eHerkenning aan op minimaal EH2+-niveau met de optie 'invullen van electronische formulieren'. Dit kunt u aanvragen bij een van de door de Rijksoverheid erkende bedrijven aanbieden . Houd u rekening met een wachttijd van 1 tot 5 werkdagen.
  3. Met de eHerkenning vraagt u een NVWA-klantnummer aan via de NVWA-website. U vult hiertoe het 'Relatieformulier rechtspersoon' in. Dit stuurt u naar info@nvwa.nl.
  4. U logt met de eHerkenning in en meld u vervolgens aan voor een e-Cert-account. Hiertoe vult u in e-CertNL de gevraagde bedrijfsgegevens in. Deze worden ontvangen en verwerkt door RVO.
  5. U registreert zich bij de keuringsdienst, afhankelijk van de producten die u naar het VK exporteert. Dit zijn de Naktuinbouw, BKD ,KCB en/of NAK.

Verder kunt u ter voorbereiding op Brexit de websites van de Britse overheid en de NVWA goed in de gaten houden. Raadpleeg ook de websites van de plantaardige keuringsdiensten voor meer informatie. U wilt namelijk niet onnodig risico lopen dat uw zending aan de grens vast komt te staan. Ook kunt u de Brexit Impact Scan gebruiken als middel om de impact van Brexit op uw bedrijf vast te stellen.