Landbouwhuisdieren en Brexit

Handelt u in levende landbouwhuisdieren, zoals schapen, koeien en paarden? En vervoert u deze tussen het Verenigd Koninkrijk en andere landen van de Europese Unie? Zoals bekend hoeven ze dan vóór 1 januari 2021 niet gekeurd te worden als ze - komend vanuit het Verenigd Koninkrijk - de grens passeren.

Containerschepen in de haven van Rotterdam
Beeld: ©NVWA

Aangezien de onderhandelingsgesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU tot nu toe niet tot resultaten hebben geleid, moet rekening gehouden worden met een harde Brexit per 1 januari 2021. Ná een harde Brexit is een keuring voorgeschreven.

De dieren moeten dan vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat dat voldoet aan de eisen van de EU. Dit geldt ook voor paarden die deelnemen aan sportwedstrijden in het Verenigd Koninkrijk en die daarna terugkeren naar een EU-land.

Levende dieren uit het Verenigd Koninkrijk kunnen bij een harde Brexit per boot/ferrylijn alleen nog worden ingevoerd als in de directe nabijheid van het aankomstpunt van de desbetreffende boot/ferrylijn een inspectiepost (ook wel keurpunt genoemd) voor de invoer van levende dieren aanwezig is. Als er in de directe nabijheid van het aankomstpunt van een boot/ferrylijn geen inspectiepost is of gerealiseerd zal worden, kunnen hier geen levende dieren worden ingevoerd vanuit het Verenigd Koninkrijk. Rechtstreekse invoer van levende landbouwhuisdieren in Nederland is dan net als nu vanuit derde landen, alleen mogelijk via Schiphol en de luchthaven Maastricht.

De NVWA heeft tot nu toe geen nieuwe aanvraag van het bedrijfsleven voor het realiseren van een inspectiepost voor levende dieren ontvangen. Indien hier geen verandering in komt, kunnen levende landbouwhuisdieren vanuit het Verenigd Koninkrijk dus alleen door de lucht of via een andere lidstaat naar Nederland getransporteerd worden.