Verpakkingshout bij import en export na Brexit

Neem geen risico bij uw handel met het Verenigd Koninkrijk. Gebruik alleen verpakkingshout (zoals pallets, houten kratten, kisten, kabelhaspel en stuwhout om de lading vast te zetten) dat behandeld is tegen schadelijke organismen en gemarkeerd is volgens de internationale standaard ISPM 15. Deze standaard wordt ná Brexit, dat wil zeggen ná het aflopen van de overgangsperiode 31 december 2020, verplicht.

Waarom moet verpakkingshout behandeld en gemarkeerd zijn?

Behandeld en gemarkeerd verpakkingshout voorkomt dat schadelijke organismen zoals de Aziatische boktor de Europese Unie binnenkomen en zich verspreiden.

Waarvoor wordt verpakkingshout gebruikt?

Verpakkingshout wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het vervoeren van machineonderdelen, elektronische apparatuur en consumentenartikelen.

Wat kunnen importeurs en exporteurs nu al doen?

 • Controleer of u verpakkingshout uit het VK ontvangt dat aan ISPM 15-eisen voldoet.
 • Vraag aan exporteurs om verpakkingshout dat aan ISPM 15-eisen voldoet.
 • Ga op uw bedrijf na welke soorten verpakkingshout u gebruikt om goederen naar het VK te vervoeren.

Wat kunt u nog meer doen?

 • Eis van uw exporteurs dat zij alleen verpakkingshout gebruiken dat behandeld is.
 • Neem contact op met uw leverancier in het VK als u veel onbehandeld verpakkingshout ontvangt.
 • Kies uit voorzorg alleen voor verpakkingshout dat aan ISPM 15-eisen voldoet.

Welke eisen gelden voor verpakkingshout?

Onderlinge handel tussen EU-landen? Verpakkingshout hoeft niet te zijn behandeld tegen schadelijke organismen. Verpakkingshout uit landen buiten de EU? Dan moet het bij import behandeld, voorzien van een merkteken en ontschorst zijn.

Behandeld

Het hout moet behandeld zijn met 1 van de 4 methodes van de internationale standaard ISPM 15:

 • hittebehandeling (HT)
 • methylbromide behandeling (MB), alleen in een aantal landen toegestaan
 • diëlectrische verhitting (DH)
 • behandeling met sulfurylfluoride (SF)

Merkteken

Het hout moet voorzien zijn van een merkteken.

Merkteken verpakkingshout

Ontschorst

In het merkteken ziet u dan DB (debarked) staan.

Meer informatie

Meer informatie over de eisen voor verpakkingshout en stuwhout vindt u in de NVWA-publicatie Inspecties van verpakkingshout.

Wie controleert of verpakkingshout behandeld is?

Inspecteurs van de NVWA, of fytosanitaire keuringsdiensten kunnen steeksproefsgewijs het verpakkingshout dat Nederland binnenkomt controleren.

Schadelijke organismen op verpakkingshout? Geen merkteken?

Wat gebeurt er als de NVWA of een keuringsdienst schadelijke organismen aantreft op verpakkingshout? Of als het merkteken ontbreekt? Dan kan de NVWA maatregelen opleggen en uw zending:

 • tegenhouden
 • terugsturen
 • (laten) behandelen of
 • vernietigen.

Gebruikt u ISPM 15 behandeld hout? Dan vermindert u de kans op maatregelen.