Is de audit voor de RIK-erkenning gelijk aan de audit voor het Bedrijfscontrolesysteem?

Nee, dit zijn 2 verschillende audits, een fytosanitaire- en een kwaliteitsaudit. U leest in de checklijst waarop het KCB controleert bij de audit voor het bedrijfscontrolesysteem.