Wat is een partij bij import?

Een partij is een hoeveelheid producten van dezelfde aard waarvoor eenzelfde handelsdocument of certificaat geldt, die met hetzelfde vervoermiddel wordt vervoerd en die afkomstig is uit hetzelfde derde land of gedeelte van een derde land.

  • Naar kosten importkeuringen levende dieren en dierlijke producten