Ik heb een zending geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk, maar mijn zending is bij aankomst in het VK geweigerd. Wat gebeurt er dan?

Uw exportzending is geweigerd in het VK en moet daarom terug moet naar Nederland. De zending mag Nederland alleen in als het originele exportcertificaat erbij zit en u aantoont dat de zending nog exact dezelfde inhoud heeft. Het VK eist op dit moment nog geen certificaat, maar het is aan u om ervoor te kiezen om uw zending toch te certificeren en daarmee problemen te voorkomen bij retour.

Hoe toont u aan dat de zending nog exact dezelfde inhoud heeft? U toont op 2 manieren aan dat er niets bij uw zending is gestopt en dat er niets is uitgehaald:

1. De zending is verzegeld

De zending is verzegeld en het zegelnummer staat vermeld op het certificaat.

2. Er zit een non-manipulatieverklaring bij

Is het zegel verbroken? Dan moet er een non-manipulatieverklaring bij uw zending zitten. Daarmee verklaart de Douane of een andere bevoegde autoriteit zoals de Animal and Plant Health Agency (APHA) dat de zending permanent onder toezicht is geweest.

Kunt u op deze 2 manieren niet aantonen dat de zending exact dezelfde inhoud heeft? Dan mag de zending Nederland niet in, wordt mogelijk teruggestuurd naar het VK, doorgestuurd naar een ander land buiten de EU (met volledige wetenschap van de non-acceptatie) of kan de zending zelfs vernietigd worden.