Ik heb een zending geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk, maar mijn zending is bij aankomst in het VK geweigerd. Wat gebeurt er dan?

Uw exportzending is niet geaccepteerd in het VK en u besluit daarom de zending terug te brengen naar Nederland. De zending mag na 1 januari 2021 Nederland alleen in als er een origineel exportcertificaat bij zit en u aan kunt tonen dat de zending nog in exact dezelfde staat verkeert en niet gemanipuleerd is. Het VK zal stapsgewijs gezondheidscertificaten invoeren zoals in het Border Operating Model (BOM) is weergegeven.

Tot 1 april 2021 zijn voor de meeste producten naar het VK echter géén certificaten noodzakelijk. U kunt er zelf voor kiezen om uw zending toch te laten certificeren. Daarmee houdt u de mogelijkheid open uw zending terug in de EU te brengen.

Vanaf 1 april 2021 zijn voor dierlijke producten certificaten verplicht voor het VK. Deze kunt u dan ook gebruiken bij eventuele retourzendingen.

Hoe toont u aan dat de zending nog exact dezelfde inhoud heeft? U toont op 2 manieren aan dat er niets bij uw zending is gestopt en dat er niets is uitgehaald:

1. De zending is verzegeld

De zending is verzegeld en het zegelnummer staat vermeld op het certificaat.

2. Er zit een non-manipulatieverklaring bij

Is het zegel verbroken? Dan moet er een non-manipulatieverklaring bij uw zending zitten. Daarmee verklaart de Douane of een andere bevoegde autoriteit zoals de Animal and Plant Health Agency (APHA) dat de zending permanent onder toezicht is geweest.

Kunt u op deze 2 manieren niet aantonen dat de zending exact dezelfde inhoud heeft? Dan mag de zending Nederland niet in, wordt mogelijk teruggestuurd naar het VK, doorgestuurd naar een ander land buiten de EU (met volledige wetenschap van de non-acceptatie) of kan de zending zelfs vernietigd worden.