Clavibacter, hygiëneprotocol en informatie over onderzoek

De hand-out Clavibacter bevat informatie over het onderzoek naar de verspreiding van de bacterie Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis en de maatregelen die tomatenkwekers en -telers moeten nemen om verdere verspreiding te voorkomen.