Inspectieresultaten Peutermelk handhaving claims op etikettering, presentatie en reclame

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voerde van eind 2013 tot eind 2014 handhavingsactie uit op de etiketten, presentatie en reclame van peutermelk. Slechts 4 van de 26 onderzochte peutermelken voldeed aan de wet- en regelgeving (15%). De meeste overtredingen vonden plaats door het niet correct toepassen van regels uit Verordening (EG) Nr. 1924/2006.

In 2016 voerde de NVWA een nieuwe handhavingsactie uit voor peutermelk. Uit de resultaten blijkt dat 2/3 van de onderzochte producten voldoet aan de regels voor claims op etikettering, presentatie en reclame. Na herinspectie waren alle overtredingen opgeheven.

In dit rapport staan de resultaten van de handhavingsactie beschreven.