Inspectieresultaten correct gebruik voedings- en gezondheidsclaims

De NVWA heeft bij 36 bedrijven inspecties uitgevoerd om te controleren of voedings- en gezondheidsclaims correct werden gebruikt. Hierbij zijn ook een aantal andere etiketteringseisen gecontroleerd. In dit document staan de resultaten.