Gezondheidsclaims: correct gebruik

De definitie van gezondheidsclaims staat in Verordening (EG) nr. 1924/2006 (verder genoemd de claimsverordening). Volgens de claimsverordening zijn alleen gezondheidsclaims toegelaten die wetenschappelijk zijn onderbouwd en begrijpelijk zijn voor de consument.