Inspectieresultaten voedingsclaims

Nadat de claimsverordening op 1 juli 2007 van kracht was geworden onderzocht de NVWA hoe voedingsclaims al volgens de claimsverordening werden gebruikt.

Op 57% van de producten was het gebruik van minimaal 1 voedingsclaim nog niet volgens de nieuwe verordening. De rapportage gaf belanghebbenden ook inzicht in de door de NVWA gebruikte methode voor de beoordeling van voedingsclaims op levensmiddelen.

In 2009 en 2010 heeft de NVWA gehandhaafd op gebruik van voedingsclaims. Beide handhavingsacties zijn beschreven in rapporten. Deze rapportages gaven verdere inzage in de interpretatie van de wetgeving over voedingsclaims.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft in de periode maart - oktober 2014 de etiketten van 126 verschillende ontbijtproducten op basis van granen van 24 merken gecontroleerd op correct gebruik van voedings- en gezondheidsclaims. De handhavingsactie is beschreven in het rapport.